11

Hanna Rozpara, Zakłócenia widoczności R01

add Vaše poznámka 
Popis položky

olej na płótnie, 2018
70 x 70 cm

Aukce
favorite Aukcja Charytatywna
gavel
Datum
13 Srpen 2019
date_range
Vyvolávací cena
117 EUR
Prodejní cena
117 EUR
Konečná cena bez aukčního poplatku
117 EUR
Zobrazení: 36 | Oblíbené: 1
Aukce

Fundacja Refugee

Aukcja Charytatywna
Datum
13 Srpen 2019
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Nabídka podaná 5 minut před koncem prodlouží dobu licitace této položky o další 3 minuty

Aukční poplatek
0.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 100
  20 000
  > 200
 
Podmínky používání
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki przekazane przez artystów w ramach darowizny na rzecz fundacji Refugee.pl. Fundacja oświadcza, że jest właścicielem Dzieł wystawionych na aukcji oraz oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, iż własność ani możliwość rozporządzenia tą własnością nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby trzeciej, a Dzieła nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy administracyjnego. 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości  postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany na cele statutowe   fundacji Refugee.pl im Małgorzaty Jasiczek-Gebert. Organizator aukcji nie pobiera żadnych opłat organizacyjnych.
 4. Aukcja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu i portalu onebid.pl
 5. Ceny wywoławcze dzieł są ustalane indywidualnie dla każdej pracy.
 6. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej kwoty oznacza iż nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w terminie 10 dni od daty licytacji w formie przelewu na konto Fundacji Refugee.pl im Małgorzaty Jasiczek-Gebert.
  Numer konta bankowego: PL 91 2030 0045 1110 0000 0402 1930
  ul. Bracka 23/5100-028 Warszawa.
  Przelew powinien zawierać informację z podanym numerem licytowanego obiektu, oraz imię i nazwisko jeśli właściciel rachunku jest inny niż nabywca z dopiskiem  “Darowizna na cele statutowe”
 7. Miejsce i czas odebrania obiektu przez Nabywcę będzie ustalany indywidualnie  poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z organizatorem aukcji - galerią pokój (nr tel:.604-389-533, email: [email protected]).  W przypadku potrzeby przesłania pracy, nabywca ponosi koszty przesyłki. 
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego po potwierdzeniu przez Fundację dokonania pełnej wpłaty na rachunek bankowy podany w regulaminie. 
 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie, które przekracza 5 dni, Organizator może w ciągu kolejnych 7 dni odstąpić od Umowy sprzedaży danego Dzieła. 
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 12. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych prac, jednak na życzenie nabywcy mogą wystawić w porozumieniu z autorem dzieła certyfikat autentyczności. 
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa
 14. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
O aukci


FAQ
O prodejci
Fundacja Refugee
Kontakt
Fundacja Refugee.pl im Małgorzaty Jasiczek-Gebert
room
ul. Bracka 23/51
00-028 Warszawa
Zákazníci kupující díla tohoto umělce kupovali také
keyboard_arrow_up
add