304

Rajmund ZIEMSKI (1930-2005), Ptaki,1957

add Vaše poznámka 
Popis položky
Odhady: 891 - 1 336 EUR | 4 000 - 6 000 PLN

gwasz, papier; 63 x 45 cm (w świetle oprawy);
sygn. przy lewej krawędzi: R 57.


Rajmund Ziemski studiował na warszawskiej ASP u prof. Artura Nachta-Samborskiego. Brał również udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi" w warszawskim Arsenale w 1955 roku, był związany z warszawską galerią Mariana Bogusza „Krzywe koło”. Artysta stanowi niezwykłą indywidualność w obranej drodze twórczej, eksperymentach i rozważaniach jakie z czasem przekształcały się w kolejne nowe drogi i możliwości twórcze mimo pozornego ich zamknięcia wcześniejszymi dokonaniami. Szczególną uwagę na odwagę artysty zwraca Aleksander Wojciechowski we wstępie do katalogu indywidualnej wystawy mającej miejsce w warszawskiej Zachęcie w 1968 roku: Artysta pokazuje przegląd bogatego dorobku z lat 1963-1966 (…) oprócz obrazów o wypróbowanym już działaniu znajdują się na wystawie także prace z 1967 roku, należące do kategorii „propozycji”. Artysta szuka w nich nowych dróg, nowych form wypowiedzi, rezygnuje już ze sprawdzonych wielokrotnie rozwiązań. Trzeba odwagi, by nawet częściowo zaprzeczyć samemu sobie, ale jeszcze większej by - z zaprzeczeniem tym wystąpić publicznie. Rajmund Ziemski początkowo malował obrazy figuratywne, jednak bardzo szybko zaczął poszukiwać nowych form wypowiedzi. Z nauki u Nachta Samborskiego - kapisty i kolorysty - wyniósł zapewne kolor, który, niekiedy mimo stonowania, stanowił jedno z podstawowych rozwiązań kompozycji. Drugim nurtem, który miał znaczny wpływ na twórcę był informel. W ten sposób, z dwóch skrajnie różnych postaw artystycznych Ziemski wykreował swoją, którą można określić mianem pejzażu metaforycznego czy wewnętrznego. W obrazach z lat 60. XX w. znaleźć można zarówno klasyczne nawiązania w tytułach prac nieustająco określanych mianem Pejzażu z kolejnym numerem, czy barwach oraz ostatecznie mięsistych, zamierzonych strukturach o różnego rodzaju fakturalności przywodzących na myśl organiczne formy. Z informelu natomiast mógł zaczerpnąć ekspresyjny, niekiedy wręcz agresywny wydźwięk dzieła. Propozycje, o których wspominał Wojciechowski we wstępie do katalogu wystawy, to zastosowanie rozwiązania kompozycyjnego polegającego na umieszczaniu w przestrzeni płótna szerokich pasów, które umożliwiły artyście przejście do kolejnego etapu w twórczych rozważaniach a mianowicie myśli o kaligrafii jako formie artystycznej tak mocno wyeksponowanej np. w obrazach z lat 70. XX w.. O obrazach z lat 60. XX w. Piotr Majewski pisał: Na początku lat 60. malarz rozwija już w pełni metaforykę formy abstrakcyjnej. Obrazy podporządkował określonym nastrojom, wzbudzając je za pomocą wieloznacznej formy. Szczególnie zaś za sprawą ciemniejącej stopniowo palety kolorystycznej, gęstej faktury i innych środków formalnych, wywoływały one pewną aurę tajemniczości i niedopowiedzenia. Około roku 1962 nie tylko Aleksander Wojciechowski, ale też inni krytycy analizujący malarstwo Rajmunda Ziemskiego rozpatrywali przenośne pojęcie „pejzażu”. I to właśnie za sprawą jego obrazów w języku krytyki artystycznej słowo to uzyskało wówczas dodatkowy aspekt semantyczny. (…) Stąd krytyk [Jerzy Stajuda] nazwał je „pejzażami wewnętrznymi”, odnosząc to określenie do doświadczenia psychicznego.”
Lit.: Piotr Majewski, Dążenie do krzyku. Metaforyczne „pejzaże” Rajmunda Ziemskiego, w: Rajmund Ziemski. Malarstwo; Warszawa 2010, s. 21-22.

Aukce
89. Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Datum
14 Říjen 2020
date_range
Vyvolávací cena
668 EUR
Odhady
891 - 1 336 EUR
4 000 - 6 000 PLN
Prodejní cena
Podmínečný prodej
788 EUR
Konečná cena bez aukčního poplatku
668 EUR
Navýšení
118%
Zobrazení: 64 | Oblíbené: 0
Aukce

Rempex

89. Aukcja Sztuki Współczesnej
Datum
14 Říjen 2020
Průběh licitace

Licitovat se budou jen vybrané položky, které byly přihlášeny dříve. Chcete-li přihlásit položky, klikněte u zvolené položky na tlačítko PŘIHLÁSIT DO LICITACE

Aukční poplatek
18.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Podmínky používání

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


O aukci

Aukcja: 14 października, godz. 19.30

Zachęcamy do składania zleceń aukcyjnych.


Obiekty można obejrzeć od poniedziałku do piatku w godzinach 11-19.

Zlecenia aukcyjne:

Mariusz Szewczyk
[email protected]
tel.: +48 605 325 918

Katarzyna Marciniak
[email protected]
tel.: +48 669 111 109

FAQ
O prodejci
Rempex
Kontakt
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Otevírací doba
pondělí
11:00 - 19:00
úterý
11:00 - 19:00
středa
11:00 - 19:00
čtvrtek
11:00 - 19:00
pátek
11:00 - 19:00
sobota
Zavřeno
neděle
Zavřeno
keyboard_arrow_up
add