18

Jacek MALCZEWSKI (1854-1929), Mój sen, ok. 1896,1898

add Vaše poznámka 

Popis položky
olej, płótno; 124 x 73 cm;
sygn. p. g.: J Malczewski.
Na odwrocie naklejki:
1. Wystawowa z 1923 roku z numerem 11148 z opisem pracy oraz określeniem właściciela: St. Holenderskiego;
2. Nieczytelna naklejka z częściowo zamazanym napisem: Zawiercie oraz widocznym numerem:17
3. Wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z 1939 roku oraz numerem: 66. 1576 z tytułem: "Sen malarza"
4. Wystawowa z Muzeum Narodowego w Poznaniu z numerem kat. 61. Wystawa Monograficzna Jacka Malczewskiego XI.1968-II.1969
5. Wystawowa z Muzeum Historii w Katowicach. Wystawa: Prywatna Kolekcja z Poznania. Malartswo Polskie. Porcelana europejska. Katowice, marzec - maj 2005.

Lit.: Muzeum Narodowe w Poznaniu. Katalog Wystawy Monograficznej "Jacek Malczewski", Poznań 1968, kat. poz. 61
Wystawy indywidualne (według katalogu):
- Wystawa jubileuszowa prac Jacka Malczewskiego, Warszawa czerwiec 1925, TZSP, Kat. s. II poz. 132 jako wł. S. Holenderskiego;
- Jacek Malczewski 1855 - 1929, Kraków lipiec-sierpień-wrzesień 1939, TPSP, Kat. s. 12 poz. 54 jako "Sen malarza".

Do obrazu dołączone potwierdzenie autentyczności wystawione przez Agencję Art-Konsultant Adama Konopackiego.
Aukce
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Datum
16 Květen 2021
date_range
Vyvolávací cena
164 279 EUR
Položka nebyla prodána a může být stále k dispozici. Chcete-li ji koupit, zašlete dotaz na možnost prodeje a aktuální cenu.
Zobrazení: 336 | Oblíbené: 0
Aukce

Warszawski Dom Aukcyjny

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Datum
16 Květen 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Dopravné

Aukční poplatek
20.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Podmínky používání
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Warszawskiego Domu Aukcyjnego zwanego dalej WDA.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. WDA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji nie jest wymagana wpłata kaucji. Wylicytowanie pozycji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić WDA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, WDA naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie WDA może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. WDA wysyła wylicytowane obiekty w terminie do 7 dni od momentu wpływu pieniędzy na konto firmowe.
 9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 10. WDA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 12. Zastrzeżenia końcowe:
  a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków.
  b. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  c. Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukci


FAQ
O prodejci
Warszawski Dom Aukcyjny
Kontakt
Warszawski Dom Aukcyjny Piotr Mrowiec
room
ul. Wilcza 69
00-679 Warszawa
phone
+48 609 444 555
Zákazníci kupující díla tohoto umělce kupovali také
keyboard_arrow_up
add