46

Stanisław Wyspiański, KOBIETA SIEDZĄCA

add Vaše poznámka 

Popis položky
Pastel, papier (typu Ingres, ze znakiem wodnym), 48 x 30,6 cm,
sygn. l.d.: StanislasParis, Juin 1893.
Obraz posiada atest pani Marty Romanowskiej, wrzesień 2020 r. Na odwrocie naklejka TPSP we Lwowie z 1932 r.

FRAGMENT EKSPERTYZY:
Stanisław Wyspiański - Portret szyjącej, Dziewczyna przy szyciu, Paryż 1893
Pastel na papierze typu Ingres /ze znakiem wodnym/Wym.: 48 x 30,6 cm
Sygnowany wzdłuż dolnej lewej krawędzi niebieską kredką: Stanislas Paris, Juin 1893.
Na odwrocie nalepka TPSP we Lwowie z roku 1932.

(...) Po za portretami dzieci, które okazały się wtedy i później częstymi modelami malarza, portret młodej Paryżanki jest rzadkim w twórczości artysty przykładem kompozycji o charakterze rodzajowym. Mimo ograniczającego kadru artysta rozbudował dostępną przestrzeń umieszczając w niej czytelne detale stwarzające nastrój intymności. Odnosi się wrażenie ,że nie jest to portret pozowany a portretowana, ujawniając swój prywatny wizerunek, pozostaje w niejakiej zażyłości z malarzem. Jedenaście lat później Wyspiański powrócił do tematu kobiety szyjącej w znakomitym portrecie Ireny Solskiej. Zestawienie tych dwóch prac doskonale określa drogę, którą przebył artysta od horror do amor vacui. Mimo nagromadzonych w tej pracy, pięknie zresztą rysowanych detali, to uwagę skupia harmonia i łagodność twarzy portretowanej. Warto pamiętać, że portret ten powstał podczas prac koncepcyjnych przy witrażu lwowskim. Można przypuszczać, że zarówno wizerunek Madonny jak i Polonii z tej kompozycji artysty wymagały modelek. Każda portretowana wówczas niewiasta mogła być potencjalną Madonną lub Polonią. (...) Tutaj światło nie tylko wydobywa kolory, ale jego intensywność nasyca barwy poszczególnych przedmiotów. Zza okna rozświetla koronkę gorsu, mieni się walorowo łososiowa bluzka, głęboki szafir spódnicy zabarwia ażurowy stroik na kolanach kobiety. Drobiazgi w miseczce ocieplają jej wnętrze. Jasna zieleń pokrywki pudełka nabiera intensywności od sąsiedztwa szafirowych tonów wstążek a płaszczyzna mahoniowej, poziomej ścianki pudełka łagodzi liczne pionowe linie popiersia portretowanej i podziałów ramy okna. Tu wszystko rysowane jest pewnie i szybko.* To "w ciągu jednego posiedzenia" stanie się odtąd cechą charakterystyczną pastelowej twórczości artysty.(...)
Marta Romanowska
25 IX 2020
Stanisław WYSPIAŃSKI (1869-1907)
Uczył się u Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Początkowo malował olejno, później niemal wyłącznie pastelami, tworząc głównie portrety i pejzaże. Zajmował się też projektowaniem witraży, grafiką, rzeźbą, rzemiosłem artystycznym, wykonywał polichromię ścienną, ilustrował i zdobił książki. Inscenizował własne dramaty oraz sztuki innych autorów, projektował kostiumy i dekoracje teatralne. Prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był czołową postacią Młodej Polski, uznawanym za autorytet i duchowego wodza swego pokolenia.
Aukce
Aukcja 188 - malarstwo, rzeźba, grafika i rzemiosło artystyczne
gavel
Datum
17 Říjen 2020
date_range
Vyvolávací cena
121 681 EUR
Prodejní cena
žádné nabídky
Položka už není dostupná
Zobrazení: 144 | Oblíbené: 2
Aukce

DESA Kraków

Aukcja 188 - malarstwo, rzeźba, grafika i rzemiosło artystyczne
Datum
17 Říjen 2020
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
15.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Podmínky používání
 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela , obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Obiekt wystawiony na aukcje posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnice handlową.
 4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów.
 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
I

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną "Aukcjonerem", która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o.
 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki.
 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów lub bez podawania przyczyn.
 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.
II

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły Vadium w wysokości 700 zł (dotyczy aukcji 'malarstwo') lub 100 zł (dotyczy aukcji 'odznaki/odznaczenia') i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
 2. DESA Sp. z o.o może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
  1. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego ( wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną)
  2. telefonicznego udziału w licytacji
III

 1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
 2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się Vadium stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek Vadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
IV

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancje opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. W Domu Aukcyjnym "DESA sp. z o.o." prawo pierwokupu mają również muzea nierejestrowe, ale powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 euro.
O aukci


FAQ
O prodejci
DESA Kraków
Kontakt
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
Zákazníci kupující díla tohoto umělce kupovali také
keyboard_arrow_up
add