WCN
STAROŻYTNOŚĆ 32
ŚREDNIOWIECZE 58
POLSKA 433
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 67
ŻETONY i MONETY ZASTĘPCZE 7
LITERATURA 26
BANKNOTY 171
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 171
Insurekcja Kościuszkowska 1794 18
Księstwo Warszawskie 1807-1815 8
Powstanie Listopadowe 1830-1831 3
Emigracja Polska w Anglii 1
Powstanie Styczniowe 1863-1864 6
Genenalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918 5
II Rzeczpospolita Polska 1918-1938 48
Bank Polski na emigracji 5
Generalna Gubernia 1939-1945 7
Polska powojenna 1944-1952 32
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 9
III Rzeczpospolita Polska od 1989 1
Banknoty niemieckich władz okupacyjnych 1915-1918 2
Gdańsk 1918-1920 1
Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 8
Getto Łódź 1940-1944 6
Bony towarowe PRL 1
Bony wydane na cele patriotyczne 5
Banknoty zastępcze 4
Bony obozów jenieckich 1
MEDALE 58
PLAKIETY i RYNGRAFY 56
ORDERY I ODZNACZENIA 16
MONETY ZAGRANICZNE 162
keyboard_arrow_up
add