213

POZNAŃ, TORUŃ. Mosiężna popielniczka z reklamą wytwórni gronowych win musujących: butelka z napisem ...

add Your note 
Lot description

POZNAŃ, TORUŃ. Mosiężna popielniczka z reklamą wytwórni gronowych win musujących: butelka z napisem GEORGES GEILING & CIE i kieliszek z motylem, na dole napis: RAUSCH TORUŃ; wykon. Henryk RAUSCH- Fabryka Szyldów i Wyrobów Metalowych przed 1939 rokiem; stan db., drobne zabrudzenia, wymiary: ok. 135x95 mm.

Twórcą wytwórni win musujących, które reklamowała ta popielniczka był Georg (Jerzy) Geiling (ur. 1863, zm. 1947). W 1890 r. założył wytwórnie win musujących w Reims we Francji, a w 1895 w Bacharach nad Renem. Do Poznania przybył w 1923 r. i założył tu wytwórnię gronowych win musujących: George Geiling & Cie. Popielniczka została podarowana dyr. E. Kujacińskiemu. Bazar przed wojną posiadał jedną z największych nie tylko w Polsce, ale i w Europie piwnicę z winami. W bilansie firmy z sierpnia 1939 r. można przeczytać, że nieruchomości Bazarowe były warte 1 586 600 przedwojennych złotych, a zapasy win 1 340 987 zł. Geiling musiał zachowywać dobre relacje z Kujacińskim. Po wejściu Niemców do Poznania komendant wojenny Poznania gen. Max von Schenckendorff do spółki z gauleiterem Arthurem Greiserem zrabowali 300 tysięcy najlepszych win, a 50 tysięcy zagrabiło niemieckie żołdactwo. Kres piwnicy Bazaru przyniosło wejście wojsk sowieckich do Poznania.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
40 EUR
Hammer price
64 EUR
Overbid
159%
Views: 30 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery | Return Policy

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add