Andrzej Szczepaniec

 

Andrzej Szczepaniec, Baletnica, 2019

event 2020/10/13
Hammer price
389 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/08/09
no offers
403 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/08/09
no offers
403 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2020/08/09
no offers
470 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/08/09
no offers
358 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/07/05
no offers
360 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2020/07/05
no offers
472 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/07/05
no offers
404 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/07/05
no offers
404 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/05/25
no offers
398 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/05/25
no offers
354 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/04/16
no offers
397 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/04/16
no offers
397 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/04/16
no offers
375 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2020/04/16
no offers
464 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/04/16
no offers
353 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/03/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/03/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/03/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/03/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2020/03/22
no offers
584 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/03/22
no offers
374 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2020/03/22
no offers
491 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/03/22
no offers
374 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/03/22
no offers
421 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/03/22
no offers
421 EUR
 
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/03/22
no offers
818 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2020/03/22
no offers
818 EUR
 
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/01/26
no offers
378 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/01/26
no offers
378 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/01/26
no offers
355 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2020/01/26
no offers
449 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dźwięk puszczy"

event 2020/01/26
no offers
591 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/01/26
no offers
355 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/01/12
no offers
352 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2020/01/12
no offers
516 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/01/12
Hammer price
507 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2020/01/12
no offers
423 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/01/12
no offers
704 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2020/01/12
no offers
704 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2020/01/12
no offers
352 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2020/01/12
no offers
352 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2020/01/12
no offers
352 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/12/15
no offers
350 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/12/15
no offers
350 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/12/15
no offers
350 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/12/15
no offers
699 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/12/15
no offers
699 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/12/15
no offers
420 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/12/15
no offers
420 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/12/15
no offers
513 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/12/15
no offers
350 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/11/29
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/11/29
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/11/29
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/11/29
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/11/29
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/11/12
no offers
352 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/11/12
no offers
352 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/11/12
no offers
352 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/10/01
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/10/01
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/10/01
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/10/01
Hammer price
415 EUR
 
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/09/04
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/09/04
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/09/04
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/09/04
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/09/04
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/07/28
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/07/28
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/07/28
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/07/28
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/07/28
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/07/28
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/07/28
not sold
0 EUR
 
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/30
not sold
0 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/19
no offers
397 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/19
no offers
397 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/06/19
no offers
421 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/06/19
no offers
421 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/06/19
no offers
421 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/06/19
no offers
467 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/19
no offers
467 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/06/19
no offers
678 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/06/19
no offers
818 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/06/19
no offers
818 EUR
 

Artur Majka, Bez tytułu, 2010

event 2019/06/09
no offers
696 EUR
 
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/02
no offers
233 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/06/02
no offers
233 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/05/19
no offers
814 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/05/19
no offers
814 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/05/19
no offers
419 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/05/19
no offers
419 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/05/19
no offers
419 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/05/19
no offers
395 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/05/19
no offers
465 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/05/19
no offers
465 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/05/19
no offers
674 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/04/14
no offers
465 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/04/14
no offers
465 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/04/14
no offers
395 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Baletnica"

event 2019/04/14
no offers
419 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/04/14
no offers
419 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/04/14
no offers
419 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/04/14
no offers
814 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/04/14
no offers
814 EUR
 
 
 
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/03/21
no offers
395 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/03/21
no offers
512 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/03/21
no offers
674 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/03/21
no offers
512 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/03/01
no offers
393 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/03/01
no offers
508 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/03/01
no offers
878 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/03/01
no offers
878 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/03/01
no offers
670 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/03/01
no offers
508 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/01/20
no offers
512 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/01/20
no offers
674 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/01/20
no offers
884 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/01/20
no offers
884 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/01/20
no offers
512 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/01/20
no offers
395 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/01/06
no offers
396 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2019/01/06
no offers
513 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2019/01/06
no offers
886 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2019/01/06
no offers
886 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2019/01/06
no offers
676 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2019/01/06
no offers
513 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2018/12/16
no offers
514 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dzwięk puszczy"

event 2018/12/16
no offers
631 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2018/12/16
no offers
841 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2018/12/16
no offers
841 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Dobosz"

event 2018/12/16
no offers
491 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Flecistka"

event 2018/12/16
no offers
374 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Flecistka"

event 2018/12/02
no offers
373 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Dobosz"

event 2018/12/02
no offers
490 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Tancerka"

event 2018/12/02
no offers
839 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Skrzypaczka"

event 2018/12/02
no offers
839 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Dzwięk puszczy"

event 2018/12/02
no offers
629 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Flecistka"

event 2018/12/02
no offers
513 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Flecistka"

event 2018/10/27
no offers
371 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Dobosz"

event 2018/10/27
no offers
487 EUR
 
 

Andrzej Szczepaniec "Tancerka"

event 2018/10/27
no offers
835 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Skrzypaczka"

event 2018/10/27
no offers
835 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Tancerka"

event 2018/08/30
Hammer price
445 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Skrzypaczka"

event 2018/08/30
Hammer price
418 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Syrenka"

event 2018/08/30
no offers
81 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Listek"

event 2018/08/30
no offers
104 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Tancerka"

event 2018/06/14
no offers
349 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Skrzypaczka"

event 2018/06/14
no offers
349 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Romeo i Julia"

event 2018/06/14
Hammer price
391 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Syrenka"

event 2018/06/14
no offers
81 EUR
 

Andrzej Szczepaniec, "Listek"

event 2018/06/14
no offers
105 EUR
 

Andrzej Szczepaniec

event 2018/04/24
Hammer price
428 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Tancerka"

event 2018/04/24
no offers
356 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Skrzypaczka"

event 2018/04/24
no offers
356 EUR
 

Andrzej Szczepaniec "Romeo i Julia"

event 2018/04/24
no offers
333 EUR

See also

Abramuszkin Wladimir 31 Albrecht Jacek 12 Arciszewski Kornel 33 Astner Jan 188 Baj Stanisław 58 Bakovic Natasha 49 Barszcz Jacek 189 Barszcz Tomasz 88 Berlewi Henryk 68 Bielefeld Bruno 3 Bogusławski Wit 60 Boguszewski Ireneusz 60 Bugaj Wiktoria 7 Burak Szymon 30 Caban Sylwia 46 Collin Ashley 48 Dałek Monika 194 Dobrzańska Zofia 64 Drygalski Leszek 199 Dwurnik Edward 565 Dybek Ewa 51 Dydo Mariusz 104 Franko Aleksander 280 Franko Alesander 85 Franko Aleskander 5 Gąsienica-setlak Emilia 154 Gołaszewska Joanna 48 Gonciarz Zbigniew 47 Gorbatowski Konstanty 17 Gruzd Leon 18 Hottot Louis 1 Janyszek Dominik 40 Jarocki Krzysztof 14 Jarosiewicz Jadwiga 8 Jarosiewicz Jadwiga Maria 8 Jaszczak Marcin 64 Jędrzejowski Janusz 17 Kappa Alicja 118 Kaźmierczak Rafał 6 Kleczewska Eliza 6 Koclęga Tomasz 23 Kokosiński Bartosz 15 Kołpanowicz Marcin 97 Koper Aleksandra 81 Kossak Juliusz 204 Kruszyńska-mikulska Patrycja 124 Marszan Józef 37 Masiul-Gozdecka Anna M. 285 Mazurek Waldemar 86 Mielechowicz Wenecjusz 15 Mikulska Patrycja 128 Mitoraj Igor 149 Młynik-Szilke Barbara 20 Naliwajko Jan 24 Naumowicz Paweł 164 Niekrasowa Maria 15 Niewdana Jakub 99 Nowakowska Krystyna 41 Nowosad Diana 32 Odsterczyl Wojciech 65 Olbiński Rafał 528 Oracki-serwin Mieczysław 21 Orthwein Ludwik 9 Ostrzeszewicz Krzysztof 26 Oszek Albert 127 Pastuszenko Natalia 75 Pelletier Krystyna 48 Piekarski Wojciech 155 Płóciennik Henryk 238 Podlodowski Jakub 284 Priebe Rudolf 21 Raczyńska Weronika 55 Sadley Tomasz 3 Serafin Tadeusz L. 44 Sętowski Tomasz 119 Sieff Jean Loup 7 Sikora Jacek 100 Słowikowska Katarzyna 173 Starowieyski Franciszek 235 Staszczyk Piotr 5 Stażewski Henryk 142 Stolarska Monika 39 Sumiga Jan 3 Supryn Tomasz 175 Świtalska-Jończyk Anna 54 Szczebiot Robert 17 Szczepkowski Jan 35 Szczurek Anna 9 Szilke Magdalena 205 Szilke Mgdalena 28 Tarasin Jan 319 Tobolewski Tomasz 47 Tycz Viola 154 Tymochowicz Piotr 17 Walczyna Iwona 38 Wdowski Dominik 10 Włodarczyk Tomasz 30 Wojnar Magdalena 6 Wróbel Grzegorz 104 Wysocki Stanisław 34 Wyżykowski Jan 234 Zedlewski łukasz 142 Ziółkowski Marcin 48
keyboard_arrow_up
add