198

VIREY - HISTORYA NATURALNA RODU LUDZKIEGO t.1-4 (komplet w 4 wol.) ręcznie kolorowane litografie wyd. 1843

add Your note 

Lot description

VIREY J[ulien] J[oseph]

HISTORYA NATURALNA RODU LUDZKIEGO

Z 10 tablicami kolorowanych rycin.

Przełożył P. E. L[eśniewski] b. p. N. P. 

T. 1-4 (komplet w 4 wol.)

Warszawa 1843r., Nakładem S. Orgelbranda, str. s. [4], XXXI, [1], 444, [4], tabl. 6; [4], 379, [5], tabl. 1; 446, [6], IV, tabl. 3; [4], 464, [5], format 11 x 18cm

TWARDA OPRAWA SKÓRA Z EPOKI, GRZBIET PŁASKI Z BARWNYMI SZYLDAMI I TŁOCZONYMI ZŁOCENIAMI, OBCIĘCIA KART BARWIONE

Wyd. I.
Zaw. m. in.: O rodzie ludzkim w ogólności i o jego stosunkach z innemi stworzeniami, O fizycznej konstytucyi i organizacyi człowieka w porównaniu z innemi zwierzętami, O wieku i o zmianach jakie z nim następują w człowieku, O różnicy między płcią męzką a żeńską, O kobiecie i o jej fizycznych i moralnych przymiotach, O stanie małżeńskim, O połogu i karmieniu dzieci, O trwałości życia ludzkiego i jego prawdopodobieństwie u różnych narodów, O śmierci i samobójstwie,
O ogólnem rozsiedleniu rodu ludzkiego na różnych gruntach po kuli ziemskiej, Historyja naturalna Murzynów w szczególności, Właściwy skład Murzyna, jego porównanie z człowiekiem białym i orangutanem, Uwagi nad rasami ludzi, O właściwych rodowi ludzkiemu pokarmach i o ich skutkach według klimatu, O chorobach, które napadają szczególniej ród ludzki w każdym klimacie i pomiędzy różnemi narodami na kuli ziemskiej, O człowieku duchowym i obyczajowym, O organizacyi
człowieka, względnie do jego władz umysłowych, Pomanażanie się środków towarzyskości człowieka na ziemi, O różnych stosunkach towarzyskich narodów po całej kuli ziemskiej, O stanie człowieka w pierwotnych jego czasach, Uwagi nad różnemi zwyczajami właściwemi rodowi ludzkiemu, O zwierzętach do rodu ludzkiego najpodobniejszych, Uwagi fizyologiczne nad płcią niewieścią, O dziewicy czyli o stanie panieńskim, O kobiecie uważanej pod względem literackim, Rozprawa o rozwiązłości i szkodliwym jej wpływie na władze umysłowe i fizyczne.

Nieczęste.

Stan DB+/ oprawy po fachowej konserwacji, miejscami charakterystyczne rdzawe plamki, tablice nieco zażółcone, nieliczne naddarcia, w t.II ślad zacieku, dość ŁADNY EGZEMPLARZ

 

Auction
VII Aukcja książek i starodruków
gavel
Date
30 November 2019
date_range
Start price
839 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 22 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Sobieski

VII Aukcja książek i starodruków
Date
30 November 2019
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
About the Auction

Aukcje Antykwariatu Sobieski na portalu OneBid.pl


Szanowni Państwo

Mamy zaszczyć poinformować, że od dziś dostępny jest katalog naszej najnowszej, siódme już aukcji, a portal OneBid.pl już jest dostępny dla Państwa limitów i ofert.

Szczegóły na naszej stronie:

https://antyksobieski.pl/webpage/7-aukcja-bibliofilska-ksiazek-i-starodrukow.html

Na aukcji 231 starannie wyselekcjonowanych obiektów, m.in. rzadkie książki przedwojenne, pierwodruki i pierwsze polskie wydania książkowe, solidne wydania literatury pięknej, cenne starodruki polskie, książka dla dzieci i młodzieży, klasyka bajek i baśni, ładnie zachowane oprawy wydawnicze, także z rzadkimi obwolutami oraz oprawy znanych introligatorów, albumy malarstwa, książki oprawione w skórę tudzież ekskluzywne książki w skórzanych oprawach, książki na prezent dla każdego.

Zapraszamy do udziału w gorących licytacjach.

Aby być na bieżąco z nowościami i informacjami o aukcjach, proponujemy subskrybcję Newslettera.

 

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół

ANTYKWARIAT SOBIESKI

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

Lubicie to, dajcie łapkę w górę:

https://www.facebook.com/antyksobieski/#

http://www.antyksobieski.pl/images/frontend/theme/default2/social/fb_bw.png 

FAQ
About the Seller
Antykwariat Sobieski
Contact
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add