43

PRUSY

add Your note 
PRUSYPRUSY
PRUSY

Lot description

PRUSY. Medal upamiętniający walki w Prusach Wschodnich z wojskami rosyjskimi w 1914 r., wybity ok. 1914; Av. uzbrojony w miecz heros (alegoria Niemiec), walczy z niedźwiedziem (alegoria Rosji) z datą 1914 i otokowym napisem: ZUR BEFREIUNG OSTPREUSSENS; Rv. popiersie Paula von Hindenburga i otokowy napis: GENERALFELDM. v. BENEC-KENDORFF v. HINDENBURG; st. bdb.; średnica: 33 mm;

Auction
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
28 March 2020
date_range
Start price
58 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 25 | Favourites: 0
Auction
Antykwariat Wu-eL

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
28 March 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
About the Auction


FAQ
Wait...
About Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
account_balance ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
keyboard_arrow_up
add