1

ADU Ada Kaczmarczyk (1985), Jesus / Jezus

add Your note 
Lot description

plakat kolażowy, 106x76 cm brak sygnatury

Auction
1 Aukcja Sztuki na rzecz Kuchni Konfliktu
gavel
Date
30 June 2016
date_range
Start price
114 EUR
Hammer price
269 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
228 EUR
Overbid
236%
Views: 115 | Favourites: 0
Auction
Kuchnia Konfliktu

Kuchnia Konfliktu

1 Aukcja Sztuki na rzecz Kuchni Konfliktu
Date
30 June 2016
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Kuchni Konfliktu, organizatora aukcji, zwanego dalej Organizatorem. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Organizator gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie za pośrednictwem portalu ArtInfo.pl.
 5. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 5 dni od zakończenia aukcji, płacąc całość wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną przelewem na konto (79 2490 0005 0000 4000 7979 6057) lub gotówką w dniu Aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Organizator może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. Organizator nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
About the Auction

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

FAQ
Wait...
About Seller
Kuchnia Konfliktu
Contact
room
?
?
keyboard_arrow_up
add