29

Michał Rybiński, Zapatrzona

add Your note 
Michał Rybiński, ZapatrzonaMichał Rybiński, Zapatrzona
Lot description

Michał Rybiński (ur.1982) 

Zapatrzona sygn.      

brąz, kamień, 38x25x12 cm

Auction
Trzecia Aukcja Dzieł Młodych Twórców
gavel
Date
23 August, 22:00
date_range
Start price
338 EUR
Current price
-
Offers
0
End
Wait...
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 39 | Favourites: 0
Auction
Rynek Sztuki

Rynek Sztuki

Trzecia Aukcja Dzieł Młodych Twórców
Date
Sunday, 23 August, 22:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 5 minutes minutes

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 100
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, adres: 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością firmy Rynek Sztuki sp. z o.o. lub powierzone jej przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych oraz stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania. Obiekty nie są objęte postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Rynek Sztuki sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.
 5. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 6. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 18% obejmująca należność z tytułu praw autorskich - droit de suite. Podatek VAT liczony od marży jest wliczony w ww. prowizję i co za tym idzie nie jest doliczany do wylicytowanej kwoty odrębnie.
 7. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 8. W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 9. Kwota wylicytowana wraz z opłatą manipulacyjną jest kwotą brutto.
 10. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego firma Rynek Sztuki sp. z o.o. może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży.
 11. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane wg przepisów obowiązującego prawa.
 12. Zakupione przedmioty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie firmy lub wysłane na życzenie kupującego na wskazany adres. Przy zakupach powyżej 1000 PLN dzieła są wysyłane przesyłkami kurierskimi na koszt firmy.


About the Auction


FAQ
Wait...
About Seller
Rynek Sztuki
Contact
account_balance ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź
phone +48 42 630 4779
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 15:00
niedziela: nieczynne
About Auction House
Galeria Rynek Sztuki
ul. Wschodnia 69
90-266 Łódź, Polska
Michał Rybiński
Customers who bought the works of this artist also bought
See also
See also
See also
See also
See also
keyboard_arrow_up
add