75

Ludwik Orthwein, Medalion

add Your note 
Lot description
25x25cm
Inkografia/papier
2019

Artysta młodego pokolenia, mieszka w Warszawie. Dyplom studiów w ASP uzyskał w 1997 r. w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury - kierowanej przez dr hab. Janusza Smazę. Artysta przez szereg lat pracując w swoim zawodzie Brał udział w wielu pracach związanych z konserwacją najwyższej klasy zabytkowych rzeźb. Pracował jako rzeźbiarz, wykonując ozdobne elementy dla kościołów, jak również rzeźby na prywatne zamówienia do rezydencji i domów. "W swojej twórczości artysta sięga często po tematy literackie, mistyczne. Interesuje go złożoność natury, głębia i wieloznaczność. Relatywna obecność człowieka wobec świata, którego ze swojej perspektywy nie jest w stanie zrozumieć. Pracom towarzyszy niepokój oraz wibracja złożonej struktury. Całość zmusza do zagłębiania się w głębszą warstwę przedstawienia." - Zygmund Pindor; Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Auction
Aukcja sztuki
gavel
Date
08 November 2020
date_range
Start price
220 EUR
Hammer price
no offers
Views: 75 | Favourites: 0
Auction
Galeria Orthwein

Galeria Orthwein

Aukcja sztuki
Date
08 November 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 3 minutes minutes

Cost of delivery

Buyer's premium
0.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Galerii Orthwein, organizatora aukcji. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Galeria Orthwein gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów.
 3. Galeria Orthwein zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we wskazanym  przez Galerię terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Galeria Orthwein zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Orthwein może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. W przypadku Obiektów oznaczonych 'droit de suite', do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata: 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 9. Galeria Orthwein nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Orthwein przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 12. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 13. Galeria Orthwein nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Galeria Orthwein nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 14. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
About the Auction


FAQ
Wait...
About the Seller
Galeria Orthwein
Contact
room
ul. Piekarska 5 m.20
00-264 Warszawa
phone
+48 691 589 448
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add