25

Przemysław Dominik SŁAWIK, „Panorama Ptasia”

add Your note 

Lot description

Przemysław Dominik Sławik
„Panorama Ptasia”
65 x 41 z ramą 
(obraz oprawiony)
/ seriografia + akwaforta /
2008 r.

Przemysław Dominik Sławik - Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem (najlepszy dyplom ASP 2007) z grafi ki i multimediów u prof. Eugeniusza Get Stankiewicza i prof. Wiesława Gołucha. Uczestniczył w wielu konkursach i wystawach indywidualny i zbiorowych. Między innymi: XX, XXI i XXII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2005, 2007 i 2009, „Święto Wrocławia”, „Plastyczny Wrocław non stop” festiwal Młodej Sztuki pt. „Żywioły Ziemi”, Międzynarodowa wystawa fotografii „LUX” Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański we Wrocławiu, III i IV Międzynarodowy Konkurs Rysunku Wrocław 2005 i 2009, Międzynarodowy konkurs „Ex-Libris Biblioteka Bodio Lango” Italia 2008, Triennale Grafiki Ufa-Ural Rosja 2008 i 2010

Auction
"Día de los Muertos" - Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Date
01 November 2020
date_range
Start price
153 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 40 | Favourites: 0
Auction
Dom Aukcyjny DNA

Dom Aukcyjny DNA

"Día de los Muertos" - Aukcja Sztuki Współczesnej
Date
01 November 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 5 minutes minutes

Cost of delivery

Buyer's premium
15.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  1 000
  > 100
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  100 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane organizatorowi aukcji zwanym dalej Domem Aukcyjnym DNA do sprzedaży komisowej przez Komitentów. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny DNA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu DNA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym DNA pod numerem telefonu +48 790 225 790 lub pod adresem e-mail [email protected]
 5. Wylicytowana cena potwierdzona stosowną informacją o wygranej w koncie użytkownika jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny DNA będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Dom Aukcyjny DNA przyjmuje następujące formy płatności gotówka, karta lub przelew na rachunek bankowy w III oddziale PKO BP we Wrocławiu o numerze 82 1020 5242 0000 2102 0298 3823. 12. 
 7. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny DNA po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 10. Dom Aukcyjny DNA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 12. Dom Aukcyjny DNA nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. 
About the Auction
Przemijanie to motyw, który od zawsze inspiruje artystów. Zbliżające się święto zmarłych może kojarzyć się dobrze na wzór meksykańskiego Día de los Muertos - 1 listopada na cmentarzach gromadzą się rodziny i przyjaciele, by przy muzyce i tequili radośnie wspominać zmarłych bliskich, a czaszkę daje się na dowód sympatii i jako życzenie, aby „po drugiej stronie” było jeszcze lepiej.

Dlatego zapraszamy Państwa serdecznie na wirtualną Aukcję Sztuki Współczesnej "Día de los Muertos".

Już od 25 października 2020 r. (niedziela) możecie Państwo przez tydzień licytować dzieła na portalu Onebid
Finał aukcji odbędzie się online 1 listopada 2020 r. (niedzielę) o godz. 19:00.

Podczas aukcji, organizowanej przez Dom Aukcyjny DNA, będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się zarówno z pracami artystów od lat współpracującymi z naszą galerią, jak i tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę na rynku sztuki.
Głęboko wierzymy w to, że wśród zaproponowanych prac każdy miłośnik sztuki znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. 
Wszelkich informacji udzielamy mailowo ([email protected]) oraz pod numerem telefonu:+48 696 972 801.
Zapraszamy!
FAQ
Wait...
About the Seller
Dom Aukcyjny DNA
Contact
room
ul. Powstańców Śląskich 95, Sky Tower
53-332 Wrocław
Opening hours
poniedziałek - piątek: 09:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 21:00
niedziela: 10:00 - 20:00
Consigning lots to auction
Galeria DNA
Powstańców Śląskich 95, Wrocław
Przemysław Sławik
keyboard_arrow_up
add