2

Ambroziak Sylwester, Bez tytułu, 2005 r.

add Your note 
Lot description
technika własna na papierze, 42 x 29,5 cm, sygn.
Auction
XXV Aukcja Wielkiego Serca
gavel
Date
19 November 2016
date_range
Start price
46 EUR
Hammer price
393 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
393 EUR
Overbid
850%
Views: 129 | Favourites: 0
Auction
Wielkie Serce

Wielkie Serce

XXV Aukcja Wielkiego Serca
Date
19 November 2016
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
0.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
  1. Licytacje prac prowadzi upoważniona przez organizatora osoba, posiadająca kwalifikacje i stosowne doświadczenie w tym zakresie.
  2. Licytacja każdej pracy rozpoczyna się od kwoty 200 zł, przy czym w trakcie licytacji Aukcjoner ma prawo do samodzielnego podwyższania lub obniżania ceny.
  3. Do udziału w licytacji upoważniają wyłącznie numery licytacyjne z numerami identyfikacyjnymi, które są wydawane  je przed aukcją.
  4. Aukcjoner ma prawo do  wycofania z licytacji pozycji bez podania przyczyny.
  5. W szczególnych przypadkach prace ofiarowane posiadają ceny minimalne poniżej których transakcja nie dochodzi do skutku.
  6. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem nabycia obiektu. Osoba, która oferuje najwyższą cenę staje się nabywcą z wyjątkiem, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo ów spór rozwiązać lub też ponownie zaoferować obiekt licytacji.
  7. Osoby, które nabyły w drodze aukcji któryś z obiektów, są zobowiązane do podpisania kontraktu bezpośrednio po zakończeniu licytacji. Należność za nabyte obiekty winna być uregulowana gotówką. Zapłata przelewem powinna być uregulowana do siedmiu dni od dnia aukcji. Prace zostaną wydane po uregulowaniu należności.
  8. Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne nabytych obiektów.
About the Auction

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"
ul. M. Konopnickiej 26, Kraków

FAQ
Wait...
About Seller
Wielkie Serce
Contact
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add