WCN
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ. 56
STAROŻYTNOŚĆ 27
ŚREDNIOWIECZE 221
POLSKA NOWOŻYTNA od XVI wieku 325
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ. 52
MONETY WOJSKOWE 4
BANKNOTY 170
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 142
Insurekcja Kościuszkowska 1794 10
Księstwo Warszawskie 1807-1815 11
Królestwo Polskie 1815-1831 1
Powstanie Listopadowe 1830-1831 1
Zabór rosyjski 1831-1864 4
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Wiosna Ludów 1848-1853 1
Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918 3
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 28
Bank Polski na emigracji 1939-1952 1
Generalna Gubernia 1939-1945 4
Polska powojenna 1944-1952 22
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 2
III Rzeczpospolita Polska od 1989 1
Bony dominialne z XIX wieku 9
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Powstanie Styczniowe 1863-1864 3
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Pomorze 1
Ostbank für Handel und Gewerbe, Darlehnskasse Ost, 1
Darlehnskasse Ost, Kowno 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Bony na cele patriotyczne 1914-1923 7
dokumenty propagandowe 1
Bony zastępcze z ziem polskich 2
Getto w Łodzi 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Bony z okresu II Wojny Światowej 10
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Kwity opłat i datków 9
Kwity loterii 6
Judaica 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ROSJA 8
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI / USA 20
PAPIERY WARTOŚCIOWE 10
MEDALE 32
ODZNACZENIA i ODZNAKI 31
MONETY ZAGRANICZNE 88

Coins, medals and paper money grades

Grade

Grading

63 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Sort:
Show:
Prices: 1 - refresh
keyboard_arrow_up
add