2

Isaac Antcher (1899-1992), Las

add Your note 
Lot description
Estimations: 1 624 - 1 856 EUR | 7 000 - 8 000 PLN
olej, płótno, 33x40 cm, Estymacja: 7.000 - 8.000,-
sygn.l.d.
Auction
188 Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Date
18 March 2017
date_range
Start price
812 EUR
Estimations
1 624 - 1 856 EUR
7 000 - 8 000 PLN
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 124 | Favourites: 0
Auction
Rynek Sztuki

Rynek Sztuki

188 Aukcja Dzieł Sztuki
Date
18 March 2017
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o.
 2. Aukcje odbywają się w terminach podanych w harmonogramie, dostępnym na stronie www.ryneksztuki.eu. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością DA lub powierzone mu przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych.
 3. Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami. Prowadzący aukcję, zwany aukcjonerem ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji.
 4. DA zapewnia, że oferowane na aukcji obiekty zostały zbadane przez współpracujących z nim ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem oraz, że opisy obiektów są zgodne ze stanem faktycznym. 

II. Warunki zakupu dzieła sztuki w Domu Aukcyjnym podczas aukcji

 1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w siedzibie DA co najmniej pięć dni przed aukcją. Jest ona także dostępna na stronie DA - www.ryneksztuki.eu i ewentualnie stronach firm współpracujących jak www.artinfo.pl i www.artprice.com
 2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium.
 3.  Wartość obiektu w ofercie aukcyjnej określona jest przez estymację (podaną w przedziale od dolnej do górnej granicy, w PLN). Każdy obiekt posiada cenę gwarancyjną. Jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko pracownikom DA.
 4. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, którą może zaproponować klient lub od kwoty odpowiadającej połowie dolnej estymacji i prowadzona jest w górę. Chęć zakupu dzieła należy zgłosić poprzez podniesienie ręki albo danie innego, widocznego znaku aukcjonerowi. W aukcji można brać udział także telefonicznie lub zgłaszać swoje propozycje listownie lub przez internet na adres [email protected] Jeżeli w trakcie licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna obiekt nie jest sprzedany, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera.
 5. W przypadku przekroczenia w trakcie licytacji ceny gwarancyjnej najwyższa oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana  jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła.
 6. Po zakończeniu aukcji istnieje możliwość zgłaszania ofert zakupu na obiekty niesprzedane, ale aukcjoner rozpatruje tylko te powyżej minimalnej kwoty estymacji.
 7. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 18%. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, najdalej siedem dni po jej zakończeniu. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie  10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności  w terminie 7 dni od jego otrzymania przez DA lub innym, ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nieodebranie dzieła w ww. terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie go do sprzedaży.
 8. Na życzenie Nabywcy DA wystawia bezpłatnie dokument potwierdzający nabycie dzieła (Potwierdzenie Zakupu) lub atest potwierdzający autentyczność. Klient może też zamówić pisemną opinię u eksperta. Jej koszt wynosi na ogół 2,5% wartości dzieła, jednak nie mniej niż 500,-zł (do uzgodnienia z właściwym ekspertem). W przypadku wysyłania zakupionego obiektu Nabywcy, koszty pakowania pokrywa DA zaś transportu Nabywca. 
 9. Nabywcy przysługuje 14 dniowy termin reklamacji liczony od dnia dostarczenia towaru. Reklamacje można składać listownie na adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, lub e-mail: [email protected] W tym czasie możliwe jest zwrócenie dzieła i zwrot pieniędzy, ale jedynie pod warunkiem udowodnienia, że atrybucja dokonana przez eksperta DA jest błędna.
 10. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieł sztuki.
 11. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.
 12. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym przez strony terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 1 PLN dziennie. 
 13. Zgodnie z obowiązującym prawem Klientom kupującym na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11).


III. Warunki zakupu dzieła w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki podczas Aukcji Promocyjnych

 1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w Domu Aukcyjnym (DA) co najmniej pięć dni przed aukcją.
 2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium.
 3. Cenę przedstawioną w ofercie aukcyjnej należy traktować jako wywoławczą.
 4. Obiekty licytowane są zgodnie z kolejnością w ofercie. Oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła. W aukcji można brać udział telefonicznie lub zgłaszać swoje propozycje listownie lub przez Internet na adres [email protected]
 5. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15%. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, w formie zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie 10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności w terminie 7 dni lub innym ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nieodebranie dzieła w ww. terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie obiektu do sprzedaży.
 6. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieła sztuki.
 7. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.
 8. DA nie udziela żadnych informacji zarówno o Klientach jak i Nabywcach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody.
 9. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 1 PLN dziennie. 
 10. W przypadku zakupu dzieł sztuki o większych gabarytach istnieje możliwości dostarczenia ich do Klienta. Na terenie aglomeracji łódzkiej usługa jest bezpłatna.
About the Auction

Sala aukcyjna Rynku Sztuki
ul. Wschodnia 69, Łódź

FAQ
Wait...
About Seller
Rynek Sztuki
Contact
room
ul. Wschodnia 69
90-266 Łódź
phone
+48 509 922 593
Opening hours
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 15:00
niedziela: nieczynne
Consigning lots to auction
Galeria Rynek Sztuki
ul. Wschodnia 69
90-266 Łódź, Polska
keyboard_arrow_up
add