PL EN DE

Sort: Order | Popularity | Newest | Price
Show: All
Prices: 1 - (Change)

Bereska Numizmatyka

07/04/2018
zestaw 9 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III Wazazestaw 9 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III Waza
zestaw 9 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III Wazazestaw 9 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III WazaStart price
50 PLN
Grade
XF/F+
Hammer price
67 PLN
Overbid
134%
Prices with auction fee (Change)Grade: XF/F+

1)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624 , Górecki B.24.1.b (F1) stan 3 oraz 2)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624 , Górecki B.24.1.b (F1) stan 3-/ oraz 3)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624 , Górecki B.24.2.a F1 stan 3+/ oraz 4)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624 , Górecki B.24.1.b (F1) stan 3-/ oraz 5)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624 , Górecki B.24.2.a F1 stan 3+/2- oraz 6)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1625 , Górecki B.25.1.a (F1) stan 4+/ oraz 7)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 2, niedobity oraz 8)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3/3+ oraz 9)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624 , Górecki B.24.2.a F1 stan 3

Your note
none
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
12.00%
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Aleja Solidarności 117 lokal 207, 00-140 Warszawa, NIP 772 224 10 53
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.
 4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg własnego uznania.
 6. Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 7 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, w wyniku indywidualnych ustaleń między stronami, zawartymi przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie. 
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 
 13. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora 
  • Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa 
  • Numer konta w PLN: 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI KRAJOWE 
  • Numer konta w PLN: PL 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE, SWIFT: INGBPLPW
 14. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.
 15. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Koszt wysyłki ustalany indywidualnie. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. 
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.


Views: 75 | Favourite: 0

Other auctions

27/04/2019
19/01/2019
22/09/2018