Zygmunt I Stary, Dukat Gdańsk 1546 - RZADKOŚĆ

VF-XF
star_border
add Your note 
textsms SMS notification: None
Zygmunt I Stary, Dukat Gdańsk 1546 - RZADKOŚĆZygmunt I Stary, Dukat Gdańsk 1546 - RZADKOŚĆ
Zygmunt I Stary, Dukat Gdańsk 1546 - RZADKOŚĆZygmunt I Stary, Dukat Gdańsk 1546 - RZADKOŚĆ
Lot description
Grade: VF-XF
Estimations: 69 124 EUR | 300 000 PLN
Reference: Dutkowski 25 (R6), Kopicki 7342 (R7), Hutten-Czapski 412, CNG 80.III, Tyszkiewicz 225 mk


Typologicznie jest to najwyższej klasy numizmat, który zdobi tylko nieliczne, zaawansowane zbiory.

Dukat gdański 1546 Zygmunta I Starego!

Rocznik, który dotychczas wystąpił na polskich aukcjach tylko raz (2. aukcja ANPN, sprzedany za 460.000 złotych).

Dukaty Zygmunta I to pierwsza, polska złota moneta, która może być uważana za środek płatniczy, monetę obiegową. Nie była to jednak moneta w nim powszechna. Jak podkreśla Tadeusz Kałkowski, jej bicie było przedsięwzięciem deficytowym (aż do roku 1548). Decyzję tę podjął w 1528 roku sejm piotrkowski "tylko ze względów na znaczenie dynastii jagiellońskiej", mimo, że czerwony złoty, ze względu na dewaluację XV-wiecznego grosza, stał się monetą dawno już potrzebną w handlu i operacjach bankowych.

Gdańsk, największe miasto handlowe Rzeczpospolitej, pierwsze próby bicia dukatów podjęło w 1533. Obecnie nie jest jednak znany ani jeden zachowany dukat z tego rocznika. Kolejna próba następuje w roku 1540, lecz i ta ma charakter jednostkowy, m.in. z powodu zamknięcia mennicy na podstawie nakazu króla. Trzecia próba następuje dopiero 6 lat później.

W 1546 w nowo otwartej mennicy wybijane są pierwsze dukaty nowego typu. Wyróżniające się nową kompozycją awersu. W miejsce popiersia umieszczonego nad linią odcinającą je od motywu floralnego i daty, pojawia się piękny, renesansowy, bogatszy w detale portret króla wpisany w perełkowy otok. Przedstawicielem właśnie tego typu, jest niniejszy, wielkiej rzadkości dukat.

Atrakcyjny egzemplarz. Pomimo częstych dla dukatów tego króla zgięć, skaleczeń, jest to moneta praktycznie nieobiegowa. Bez starć wysokich partii reliefu, które na miękkim złocie szybko się pojawiają. Z zachowanym blaskiem menniczym tła.

Zdecydowanie polecamy.

Awers: popiersie królewskie w czepcu, koronie i zbroi, w prawo. Za perełkowym otokiem tytulatura:
SIGIS. I. REX. POLO. DO. PRVSS. 1546 *

Rewers: dwa lwy zwrócone ku sobie, trzymające tarczę z herbem miasta Gdańsk. W otoku:
MONE. NO. AVR. CIVI. GEDANEN (rozeta).

Złoto, średnica 21.3 mm, waga 3.507 g

Auction
Aukcja 12
gavel
Date
03 October, 10:00
date_range
Start price
41 475 EUR
Estimations
69 124 EUR
300 000 PLN
Grade
VF-XF
Live bidding (Session 1)
Wait...
lock Auction is still under construction - Registration is not available yet

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 2677 | Favourites: 6
Auction
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Aukcja 12
Date
Saturday, 03 October, 10:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 13. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, ul. Nizinna 12/7, 04-362 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 14. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 EURO.
 15. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 1.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 1.000 zł wynoszą 14 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
About the Auction


Pierwszy dzień aukcji odbędzie się w nowoczesnych przestrzeniach warszawskiego hotelu Marriott Marriott Meeting Studios. Licytacja w pozostałych dniach online. 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

Piątek, 2 października
14:00-20:00 Oglądanie przedmiotów aukcyjnych
17:00~21:30 VII Sesja numizmatyczna 


Sobota, 3 października 
8:00-20:00 Oglądanie przedmiotów aukcyjnych 
10:00~21:00 Aukcja 12, Sesja 1 


Niedziela - Środa, 4-7 października
Sesje 2-5 Licytacja online


Sesja numizmatyczna i pierwszy dzień aukcji będą transmitowane na żywo, na naszym kanale YouTube.com/GNDMtv 


ZAKWATEROWANIE W MARRIOTT

Dla osób zainteresowanych uczestnictwem osobistym w wydarzeniu wynegocjowaliśmy specjalne stawki noclegów w Marriott. 

Doby hotelowe 2/3 i 3/4 października w cenach: 

 • 430 zł brutto doba ze śniadaniami - pokój dwuosobowy
 • 390 zł brutto doba ze śniadaniem - pokój jednoosobowy

Rezerwacja telefoniczna bezpośrednio w Marriott, na hasło "aukcja numizmatyczna", lub mailem za naszym pośrednictwem, przez formularz kontaktowy. 

FAQ
Wait...
About Seller
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Contact
room
Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02
00-697 Warszawa
phone
+48 22 407 02 20
+48 782 280 780
Opening hours
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
Consigning lots to auction
Zapraszamy do naszej siedziby
See similar
See similar
See similar
See similar
keyboard_arrow_up
add