Medal Virtuti Militari 1792

add Your note 
textsms SMS notification: None

Lot description
Estimations: 69 124 EUR | 300 000 PLN

Mamy niewątpliwą przyjemność zaoferować Państwu, po raz pierwszy na publicznej aukcji w Polsce, oryginalny medal Virtuti Militari za wojnę polsko-rosyjską 1792 roku.

Pozycję, którą od wieków traktuje się jako prawdziwą, narodową relikwię. Potwierdzają to słowa księcia Józefa Poniatowskiego napisane do króla Stanisława Augusta: 

„Co do mnie, to z życiem chyba z nim się rozstanę i jeśli kiedy będę mieć dzieci, zostawię im go jako najpiękniejszą spuściznę i jako znak przypominający im krzywdę wyrządzoną ich Ojczyźnie, i wspomnienie najbardziej pochlebne, jakie im ojciec może zostawić. Znak, że pośród zdrajców, pośród stu tysięcy Rosjan, z którymi walczył o dobro swego kraju i sławę swego króla, śmiał zachować niezależność swej myśli”.

To wyjątkowy walor, również ze względu na jego dzisiejszą rzadkość. 

Julian Skelnik, autor monografii "Medal Virtuti Militari" (rozsyłanej do naszych klientów wraz z drukowanym katalogiem), potwierdził istnienie 11 zachowanych egzemplarzy Medalu z roku 1792 (zliczając łącznie sztuki złote i srebrne). Lecz tylko 3 (!) z nich znajdują się w zbiorach prywatnych. Większość znajduje się w kolekcjach muzealnych: 2 sztuki w rosyjskim Ermitażu, jedna w czeskiej Pradze, a 5 w Polsce. 

Oto jeden z tych trzech Virtuti Militari! 

Egzemplarz w znakomitym stanie zachowania. 

Naturalny, z niewielkimi śladami noszenia widocznymi na powierzchni. Z zachowanym we fragmentach tła osłoniętych reliefem pięknym połyskiem menniczym. Lekko przetarty z lewej strony monogramu, ale bez uszkodzeń. O bardzo ładnej powierzchni, z gabinetową patyną, świadczącą o przechowywaniu z należytym pietyzmem. 

Medal w komplecie z kartonową przywieszką, która potwierdza, że już w XIX w. znajdował się on w kolekcji numizmatycznej. 

Pozyskany na niemieckiej aukcji Künker 192/8684 w roku 2011. Oferowano wówczas kolekcję znakomitych medali, orderów i odznaczeń europejskich, a w ramach niej również medal epoki stanisławowskiej „Za dosłużone wciąż 18 lat w iednymże corpusie”, który miał analogiczną, kartonową przywieszkę. Na jej odwrocie znajdowała się adnotacja w języku niemieckim informująca o zakupie w roku 1854 od Beyera (Karola) z Warszawy i streszczająca dalsze jego losy do 24 grudnia 1864 r., która to data kończy notatkę. Zapiski wykonane tym samym pismem i w tym samym stylu, co opis na niniejszej. 

Wymiary przywieszki około 4x6.5 cm. Wykonana z kilku warstw papieru w formie pudełka bez przykrycia, w którym medal, dzięki przyszyciu, można było podczas oglądania eksponować jak na zawieszce. 

"Virtuti Militari" to w dosłownym tłumaczeniu "cnocie wojskowej" i nadawanie tego Medalu zapoczątkowano w 1792 roku właśnie w uznaniu za wykazanie się wojskowymi cnotami podczas wojny polsko-rosyjskiej.

Jak pisze J. Skelnik: "Medal nie był wręczany za zasługi w dosłownym tego znaczeniu, ale za wykazanie się cnotami żołnierskimi. Aby go otrzymać, trzeba było się wykazać odwagą w obliczu wroga, co powszechnie uznawane jest za niezwykłą zaletę każdego żołnierza. Tym bardziej, że chodziło o taki czyn, który przekraczał granice powszechnej powinności osób stanu wojskowego". 

Po przyłączeniu się króla Stanisława Augusta do Targowicy zakazano jego noszenia i nakazano zwrot, wobec czego już wówczas, w epoce, traktowany był przez uczestników wojny polsko-rosyjskiej jako niezwykle cenna pamiątka, swego rodzaju relikwia.

Właściwie obrazuje to przytoczony na początku cytat z listu ks. Józefa Poniatowskiego wysłanego w odpowiedzi na żądanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, aby zwrócił swoje wyróżnienie, zgodnie z dekretem Targowicy. Książę Józef medalu nie oddał - po jego śmierci, wśród jego rzeczy osobistych był medal Virtuti Militari. 

Walor najwyższej klasy. 

Olbrzymiej rzadkości pamiątka narodowa, w pięknym stanie zachowania. 

Waga 22.53g, Wymiary: 42.3/52 x 34.5 mm

Tło historyczne powstania medalu Virtuti Militari, jego charakterystyka oraz katalog znanych egzemplarzy opracowane są w wydanej przez nas - jako wydawnictwo towarzyszące aukcji - monografii „Medal Virtuti Militari” autorstwa Juliana Skelnika. Monografia zostanie wysłana do naszych klientów wraz z katalogiem aukcyjnym.

Auction
Aukcja 12
gavel
Date
03 October, 10:00
date_range
Start price
41 475 EUR
Estimations
69 124 EUR
300 000 PLN
Live bidding (Session 1)
Wait...
lock Auction is still under construction - Registration is not available yet

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 2210 | Favourites: 5
Auction
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Aukcja 12
Date
Saturday, 03 October, 10:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 13. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, ul. Nizinna 12/7, 04-362 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 14. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 EURO.
 15. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 1.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 1.000 zł wynoszą 14 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
About the Auction


Pierwszy dzień aukcji odbędzie się w nowoczesnych przestrzeniach warszawskiego hotelu Marriott Marriott Meeting Studios. Licytacja w pozostałych dniach online. 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

Piątek, 2 października
14:00-20:00 Oglądanie przedmiotów aukcyjnych
17:00~21:30 VII Sesja numizmatyczna 


Sobota, 3 października 
8:00-20:00 Oglądanie przedmiotów aukcyjnych 
10:00~21:00 Aukcja 12, Sesja 1 


Niedziela - Środa, 4-7 października
Sesje 2-5 Licytacja online


Sesja numizmatyczna i pierwszy dzień aukcji będą transmitowane na żywo, na naszym kanale YouTube.com/GNDMtv 


ZAKWATEROWANIE W MARRIOTT

Dla osób zainteresowanych uczestnictwem osobistym w wydarzeniu wynegocjowaliśmy specjalne stawki noclegów w Marriott. 

Doby hotelowe 2/3 i 3/4 października w cenach: 

 • 430 zł brutto doba ze śniadaniami - pokój dwuosobowy
 • 390 zł brutto doba ze śniadaniem - pokój jednoosobowy

Rezerwacja telefoniczna bezpośrednio w Marriott, na hasło "aukcja numizmatyczna", lub mailem za naszym pośrednictwem, przez formularz kontaktowy. 

FAQ
Wait...
About Seller
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Contact
room
Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02
00-697 Warszawa
phone
+48 22 407 02 20
+48 782 280 780
Opening hours
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
Consigning lots to auction
Zapraszamy do naszej siedziby
keyboard_arrow_up
add