43

Michał KORTA (ur. 1972), Jackson & Nikola (Ada Bojana, Czarnogóra) z cyklu Balkan Playground, 2014

add Your note 
Lot description
Estimations: 894 - 1 118 EUR | 4 000 - 5 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

Wydruk, edycja: 1/7, papier archival photo rag podklejony na dibond; 60 x 90 cm; ręcznie robiona rama z drewna jaworowego (Tengu);
sygn. dat. i opisany na odwrocie : naklejonym certyfikatem autentyczności;

Proweniencja: kolekcja prywatna Polska


Michał Korta, niezależny fotograf portretowy i dokumentalny. Studiował fotografie na ASP w Krakowie oraz filologię germańską na UJ. Autor dwóch książek fotograficznych oraz zdobywca najważniejszych wyróżnień portretowych w Polsce (BZ WBK Press Photo 2011, Grand Press Photo 2018). Prowadzi zajęcia z fotografii w Akademii Nikona oraz współpracuje z uczelniami w Polsce i za granicą. Jego fotografie pokazywane były na wystawach w Polsce, Izraelu, Hiszpanii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii.
Od 2006 roku realizuje autorskie projekty długoterminowe, m.in. w Azji Centralnej, w Izraelu czy na Bałkanach. Korta należy do nowej generacji fotografów, dla których fotografowane miejsca są nierozerwalnie związane zarówno z historią jak i warunkami geopolitycznymi, ale także z emocjonalnością jego bohaterów. Łącząc intymne portrety z obrazami miejsc eksploruje przestrzenie dalekie od oczywistych atrakcji i pierwszych skojarzeń. Głównymi tematami jego osobistych projektów często są tożsamość, grupy społeczne czy przypadek. W najnowszych projektach coraz więcej miejsca zajmują związki człowieka z naturą. W 2016 roku amerykański portal Art Verseed uznał go za jednego z 5 fotografów z Europy Wschodniej, który warto obserwować.
Zdjęcie pochodzi z cyklu Balkan Playground. Seria była pokazywana na festiwalu fotograficznym PhEST we Włoszech (2016) oraz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (2017).
Seria była również wydana jak photo book przez autora (selfpublishing, 2016) oraz w wydawnictwie MCK (2017). W 2018 książka była nominowana wśród najlepszych książek fotograficznych na Grand Press Photo.
Auction
I Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Date
22 June 2021
date_range
Start price
447 EUR
Estimations
894 - 1 118 EUR
4 000 - 5 000 PLN
Hammer price
1 019 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
849 EUR
Overbid
228%
Views: 104 | Favourites: 0
Auction

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

I Aukcja Dzieł Sztuki
Date
22 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Contact
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13/6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
keyboard_arrow_up
add