242

SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława, w czasie wojny polsko-bo ...

add Your note 
Lot description

SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława, w czasie wojny polsko-bolszewickiej żołnierza 41 suwalskiego pułku strzeleckiego; razem 5 fot. w sepii, st. db. i sł., naddarcia, zabrudzenia; wymiary: ok. 90x140 mm, wymiary fot. na kartoniku: 145x107 mm; BARDZO RZADKIE!

Zestaw zawiera: 1) zdjęcie w formie pocztówki, przedstawiające 6 żołnierzy w mundurach Dywizji Litewsko-Białoruskiej, zaadresowane: Łomża ul. Kanalna m. 8 Jan Bargielski dla H. Szymańskiej; treść korespondencji: Haniu. Przesyłam Ci swoją podobiznę w wojsku wiedzie się nam nieźle Władek; pieczęć: w otoku 41. Suwalski Pułk Strzelców, w ramce napis Pieczęć Pocztowa, nad napisem niewyraźny znak orła; zdjęcie zostało wysłane między 19 XII 1919 r. a lipcem 1920 r. (pod tą pierwszą datą zostaje powołana jednostka o nazwie 41 Suwalski Pułk Strzelców w składzie Dywizji Litewsko-Białoruskiej; walczył wtedy od poł. lutego w rejonie Mosty-Skidel; od kwietnia 1920 r. bronił Wilna; w poł. czerwca obsadził polsko-litewską linię demarkacyjną wzdłuż Kanału Augustowskiego; w lipcu, już jako 41 Suwalski Pułk Piechoty, ruszył w ofensywie na Mińsk); pieczęć jest unikalna, podobnie jak i sama kartka; 2) zdjęcie opisane na verso wujek Władek w niewoli bolszewickiej, napis późniejszy, stąd pewnie pomyłka – powinno być po niewoli bolszewickiej; 3) 3 zdjęcia późniejszego żołnierza Władysława: stojący portret wykonany przed 1914 r. w atelier A. Jabłońskiego w Suwałkach, z dwojgiem dzieci (braćmi?) z 1909 r.; kartonikowe zdjęcie z młodą damą i niezidentyfikowanym mężczyzną, przed 1914 r. u W. Konarzewskiego w Warszawie.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
54 EUR
Hammer price
197 EUR
Overbid
367%
Views: 49 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery | Return Policy

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add