201

Zdjęcie J. Kiepury sprzed Bazaru w otoczeniu witających z lewej: E. Kujaciński (1938 lub 1939). Film ...

add Your note 
Lot description

Zdjęcie J. Kiepury sprzed Bazaru w otoczeniu witających z lewej: E. Kujaciński (1938 lub 1939). Film Photo-News. Właść W. Bilażewski. Poznań ul. Ogrodowa Nr 12 i Dąbrowskiego 9/11 II p; wym.: 170x110 mm; stan bdb;

Edward Kujaciński rozpoczął pracę w Bazarze w 1915 r. Zmobilizowany w tymże roku do Reichswehry, do pracy wrócił w 1919 r. Mianowany w 1922 r. dyrektorem Bazaru, a rok później wybrany przez wspólników na członka zarządu. Dzięki niemu Bazar w II RP utrzymał swoją renomę. Stał w rankingu hoteli wyżej, aniżeli Hotel Europejski w Warszawie.

O tłumie znakomitych gości nie trzeba przypominać. Wśród nich był Jan Kiepura, który po raz pierwszy zawitał do Bazaru w 1927 r. Między znakomitym śpiewakiem a E. Kujacińskim zawiązała się osobista zażyłość. Poniekąd interesowna ze strony J. Kiepury, bo swoje zamysły związane z budową własnego hotelu – Patrii – chciał oprzeć na doświadczeniach Bazaru. W wywiadach dla prasy poznańskiej podkreślał, że chętnie przyjeżdżał do Poznania, nawet gdy nie koncertował, bo miał w nim wielu oddanych przyjaciół. E. Kujaciński jeździł na zaproszenie J. Kiepury do Krynicy. Mieszkali wówczas w uzdrowisku Lwigródek. E. Kujaciński doradzał przy wyborze działki, tworzył kosztorys budynku, określał funkcje przyszłego hotelu, a także podpowiadał wybór firm wyposażających Patrię w meble. Oczywiście wielkopolskie. Miał od J. Kiepury ofertę porzucenia Bazaru i objęcia Patrii. Kiepura zmagał się z nieterminowością wykonawców w wyniku słabego nadzoru. Przełożyło się to na wzrost kosztów inwestycji o 100%: z 1 mln zł do 2 mln zł. Przedwojennych oczywiście. Tak czy inaczej kwota zawrotna.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
34 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 10 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery | Return Policy

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add