59

Janusz STANNY (1932-2014), Reprint okładki do książki Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca

add Tu nota 
Descripción de lote
Wydawnictwo Iskry 1959 / 2011
reprint sitodruk, papier; 83,7 x 59 cm;
sygn. p. d.: podpis artysty;
na odwrocie pieczątka artysty: Profesor Janusz Stanny / Artysta plastyk / Warszawa.
Klasyk polskiej ilustracji książkowej i plakatu. Autor wielu wspaniałych, zapamiętanych przez widzów i czytelników afiszy i okładek książek. Takie plakaty jak „Ciemna rzeka” ‚ „Lot” z wróblem wybierającym się w podróż samolotem Lotu, „Gdańsk” z kogą gdańską czy projekty okładek książek: „Na południe od Sahary”, „Świat zaginiony” i „Chata Wuja Toma” przeszły na zawsze do skarbnicy polskiej grafiki projektowej. Janusz Stanny urodził się w 1932 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Grafiki w latach 1951-57. Dyplom zrealizował w pracowni grafiki plakatowej Henryka Tomaszewskiego. Profesor zwyczajny. Cały okres aktywności twórczej i dydaktycznej spędził związany z ASP w Warszawie, z Wydziałem Grafiki. Wychowawca i mistrz dla wielu pokoleń studentów ASP. Zmarł w 2014 roku w Warszawie. Charakterystycznym rysem twórczości ilustracyjnej i plakatowej Stannego był nieco prześmiewczy humor i ciągotki ku satyrze („Dekalog”) oraz nawiązania do poetyki surrealizmu („Kamień na kamieniu”, „Janusz Stanny”). Nawet „cięższe” tematy plakatu społeczno-politycznego rozwiązywał w nieco surrealno-ironiczny sposób („1 maja” z 1987 roku, „Dni kultury radzieckiej” czy VIII Zjazd PZPR’). Dorobek twórczy Janusza Stannego jest imponujący: miał niezliczoną liczbę realizacji, nagród, wystaw, ale to, co z perspektywy czasu wydaje się najważniejsze, to jest ponadczasowość jego plastycznej metafory. Pan Wróbel również i dzisiaj mógłby spakować walizkę i ruszyć w podróż samolotem LOT-u, gdańska koga popłynąć po falach Bałtyku, a portret Chopina towarzyszyć festiwalowi w Dusznikach Zdroju.
Subasta
favorite Aukcja charytatywna ASP
gavel
Fecha
13 Mayo 2019
date_range
Precio inicial
23 EUR
Precio de venta
28 EUR
Precio final menos tasa de subasta
23 EUR
Sobremarca
118%
Visitas: 37 | Favoritos: 0
Subasta

Rempex

Aukcja charytatywna ASP
Fecha
13 Mayo 2019
Desarrollo de pujas

Las pujas se puede realizar solo en lotes seleccionados que se hayan presentado previamente. Para entregar un lote hay que hacer clic en el botón ENTREGAR A SUBASTA al lado de lote seleccionado

Prima de subasta
18.00%
OneBid no cobra tarifas adicionales por las pujas.
Subidas
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Términos y condiciones

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


Sobre subasta


FAQ
Sobre vendedor
Rempex
Contacto
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Horario de apertura
Lunes
11:00 - 19:00
Martes
11:00 - 19:00
Miércoles
11:00 - 19:00
Jueves
11:00 - 19:00
Viernes
11:00 - 19:00
Sábado
Cerrado
Domingo
Cerrado
keyboard_arrow_up
add