Anna Sikora - Aukcionai

 

Sikora Anna, "Pocztówka z Havany I"

event 2021/04/22
Galutinė kaina
250 EUR
 

Anna Sikora "Urban legend"

event 2021/01/25
nėra pasiūlymų
331 EUR
 

Anna Sikora, "Deszczowa Islandia"

event 2020/12/04
nėra pasiūlymų
224 EUR
 

Anna Sikora, "I refuseI (autoportret z aureolą)"

event 2020/12/04
nėra pasiūlymų
224 EUR
 

Anna Kuzawińska-Sikora (Ur.1975), Improwizacja, 2019

event 2020/10/04
nėra pasiūlymų
561 EUR
 

Anna Kuzawińska-Sikora (Ur.1975), Statek, 2016

event 2020/10/04
nėra pasiūlymų
561 EUR
 

Anna Kuzawińska-Sikora, Idący, 2015

event 2017/10/25
nėra pasiūlymų
117 EUR
 

Anna Kuzawińska-Sikora, Stojąca, 2016

event 2017/09/20
nėra pasiūlymų
117 EUR
 

Anna Sikora, W pustej kawiarence, 2011

event 2016/10/12
nėra pasiūlymų
233 EUR
 

Anna Sikora, Urban legend

event 2016/01/23
Galutinė kaina
133 EUR
 

Anna Sikora, City structure III

event 2015/12/12
Galutinė kaina
134 EUR

keyboard_arrow_up
add