3

Krzysztof Pająk (1956), Fioletowy Jazz Band

add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas
Sąmatos: 187 - 281 EUR | 800 - 1 200 PLN

grafika pigmentowa, giclee, 13,3x19,3 cm (kompozycja), 19,5 x 25,5 cm (arkusz);

sygn. p. d.: PK (monogram wiązany)

opisana u dołu: Krzysztof Pająk „Fioletowy Jazz Band” Grafika autorska list. 2003, emisja limit. 4/4 (ołówkiem)  

Aukcionas
Aukcja grafiki
gavel
Data
14 Gruodis 2015
date_range
Pradinė kaina
23 EUR
Sąmatos
187 - 281 EUR
800 - 1 200 PLN
Pardavimo kaina
nėra pasiūlymų
Pozicija jau neprieinama
Rodyta: 54 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Pragaleria

Aukcja grafiki
Data
14 Gruodis 2015
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Pasiūlymas pateiktas likus 5 minutėms iki laiko pabaigos prailgins šios pozicijos aukciono laiką kitomis 3 minutėmis

Aukciono mokestis
0.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
 
Reglamentas
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 9. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winne poinformować o tym Pragalerię conajmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 12. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
Apie aukcioną
Prace do obejrzenia w Pragalerii
ul. Stalowa 3, Warszawa
FAQ
Apie pardavėją
Pragaleria
Kontaktas
Pragaleria
room
Stalowa 3
03-425 Warszawa
phone
+48 884 79 88 52
Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko
keyboard_arrow_up
add