823

Kabinet w stylu barokowym

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas
Sąmatos: 521 - 630 EUR | 2 400 - 2 900 PLN
o formie i dekoracji inspirowanej XVII wiecznymi meblami barokowymi;
konstrukcja: buczyna, sosna, orzech, 54 x 34 x 20,8 cm.
Europa Środkowa, Niemcy (?), 2 poł. XIX w.
Kabinet w formie miniaturowego kredensu, z prostą podstawą, zamykaną dwuskrzydłowo, wspartą na konsolowych nóżkach oraz analogicznego kształtu, mniejszą nastawą, od frontu wspartą na toczonych podporach, z tyłu na pełnej ściance. Całość bejcowana na czarno, ozdobiona listwami ondulowanymi tworzącymi na powierzchniach prostokątne pola, w których umieszczono srebrne repusowane plakiety, ujęte okuciami rocailowymi: narożnikami, szyldami, rozetami.
Na plakietach w skrzydłach drzwi korpusu głównego żołnierze ubrani w stroje z epoki, a w nastawie scena modlitwy myśliwego (po prawej) do siedzącej przy jeleniu Diany, opiekunki zwierząt (po lewej). Na bokach korpusu głównego oraz wewnętrznej stronie skrzydeł drzwi trofea myśliwskie, broń i akcesoria stroju myśliwego. Boki nastawy ozdabiają ornamenty z liści, na których siedzą ptaki. Na ściance między podstawą a nastawą plakieta, na której pies leży między upolowaną zwierzyną.
Wnętrze podstawy z 12 szufladkami ułożonymi wokół niewielkiej, zamykanej jednoskrzydłowo szafki. Lica 6 z nich ozdobione scenami z polowań, a pozostałych 6 ornamentami z liści i ptaków. Na wewnętrznej stronie skrzydeł sceny polowań świata zwierząt. Wnętrze nastawy podzielone na osiem szufladek (dwóch brak) ułożonych wokół niewielkiej jednoskrzydłowej szafki. Na licach ornamenty z liści tworzących esy-floresy. Na wewnętrznej stronie skrzydeł drzwi łabędzie ze skrzydłami rozpiętymi na liściach. Wnętrza wszystkich szufladek wyklejone kolorowym papierem o wzorze marmurkowym.
Kabinet inspirowany podobnymi meblami wykonywanymi ok. 2 ćw. XVII w. Eklektyczny kształt kabinetu i charakter okuć oraz repusowanych płytek pochodzących z różnych mebli wskazują, że został wykonany w 2 połowie XIX wieku. Sposób tworzenia mebli z wykorzystaniem elementów dużo wcześniejszych konstrukcji i dekoracji był popularny w XIX wieku. W wielu przypadkach, dzięki takiemu postępowaniu ratowano historyczne pamiątki. Zastosowane w kabinecie dekoracje o typach przedstawień właściwych kulturze niemieckiej, wskazują, że mebel ten powstał w Europie Środkowej, prawdopodobnie w Niemczech.
Aukcionas
281 Aukcja Sztuki Dawnej
gavel
Data
21 Balandis 2021
date_range
Pradinė kaina
478 EUR
Sąmatos
521 - 630 EUR
2 400 - 2 900 PLN
Pardavimo kaina
-
Rodyta: 67 | Mėgstami: 1
Aukcionas

Rempex

281 Aukcja Sztuki Dawnej
Data
21 Balandis 2021
Aukciono eiga

Bus siūlomos tik pasirinktos pozicijos, apie kurias buvo anksčiau pranešta. Norėdami siūlyti poziciją, paspauskite prie pasirinktos pozicijos mygtuką SIŪLYTI AUKCIONUI

Pristatymo išlaidos

Aukciono mokestis
20.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Reglamentas

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Rempex
Kontaktas
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Darbo valandos
Pirmadienis
11:00 - 19:00
Antradienis
11:00 - 19:00
Trečiadienis
11:00 - 19:00
Ketvirtadienis
11:00 - 19:00
Penktadienis
11:00 - 19:00
Šeštadienis
Uždaryta
Sekmadienis
Uždaryta
keyboard_arrow_up
add