Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane

Dorota Kuźnik - Aukcje

Dorota Kuźnik, urodzona w 1975 roku w Oleśnicy. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 2016 r. uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. A. Dymitrowicza i pracowni multimediów prof. W.Pukocza. Autorka wystaw indywidualnych, a także uczestniczka wystaw zbiorowych. Brała udział w Międzynarodowym Konkursie YICCA International Contest of Contemporary, oraz w 16.Warszawskich Targach Sztuki w Arkadach Kubickiego. Nominowana w 2015 r. do II etapu Konkursu Malarskiego "POSTAWY" na najciekawszą postawę artystyczną wśród studentów kierunku: Malarstwo Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest laureatką wyróżnienia honorowego w 27. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych "Promocje" w Legnicy i finalistką 5 Triennale Malarstwa Współczesnego "Jesienne Konfrontacje", Rzeszów 2019, gdzie znalazła się wśród 15 artystów nominowanych do nagrody. W 2020 została finalistką IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Uprawia głównie malarstwo olejne na płótnie i desce. W 2000 ukończyła Studia Filologiczne na kierunku Filologia Germańska na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2005 Studia Podyplomowe w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Dorota Kuźnik ( 1975 ), Annunciation, 2019

event 2023/04/13
Cena końcowa
2 564 EUR
 
 

Dorota Kuźnik, Czerwona sukienka, 2021

event 2021/11/29
Cena końcowa
2 049 EUR
 

Dorota Kuźnik ( 1975 ), Czerwona sukienka , 2021

event 2021/09/16
Cena końcowa
2 096 EUR
 

Dorota Kuźnik ( 1975 ), Koty 2021

event 2021/05/28
Cena końcowa
1 105 EUR
 

Dorota Kuźnik ( 1975 ), Z cyklu Comme des garcons 2020

event 2021/04/22
Cena końcowa
1 028 EUR
 

Dorota Kuźnik, Z cyklu Comme des garcons, 2019

event 2020/11/06
Cena końcowa
1 054 EUR
 

Dorota Kuźnik, Hidden Children - Hidden Mothers, 2019

event 2019/10/11
Cena końcowa
1 347 EUR
 

Dorota Kuźnik, White and black circles, 2013

event 2019/02/05
Cena końcowa
412 EUR
 

Dorota Kuźnik, One body, one spirit, 2017

event 2018/02/21
Cena końcowa
226 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2017

event 2018/01/22
Cena końcowa
284 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2017

event 2017/11/29
Cena końcowa
388 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2016

event 2017/11/15
Cena końcowa
278 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2017

event 2017/10/25
Cena końcowa
277 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2016

event 2017/08/30
Cena końcowa
607 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2015

event 2017/05/31
Cena końcowa
149 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2016

event 2017/02/15
brak ofert
186 EUR
 

Dorota Kuźnik, Bez tytułu, 2015

event 2016/12/14
brak ofert
178 EUR
 

Dorota Kuźnik, Impotencje | Impotence | 2015

event 2015/06/10
Cena końcowa
361 EUR

Wybrane nagrody i wystawy:

 • 2009 - "Art happens" wystawa malarstwa , Oleśnica, Brama Wrocławska
 • 2014 - wystawa zbiorowa, ASP Wrocław, Galeria "Pod psem"
 • 2015 - "(IM)POTENCJE" - wystawa malarstwa Doroty Kuźnik i Moniki Małachowskiej, Oleśnica, Miejski Ośrodek Kultury
 • 2015 - Nominowana do II etapu II Edycji Konkursu Malarskiego "POSTAWY" na najciekawszą postawę artystyczną wśród studentów kierunku: Malarstwo Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu połączony z wystawą pokonkursową w Galerii Browar w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu.
 • 2016 - wystawa dyplomowa "Obraz ciała-ciało obrazu" w Galerii Sztuki Współczesnej MD_S we Wrocławiu.
 • 2017 - Udział w Międzynarodowym Konkursie YICCA International Contest of Contemporary Art.
 • 2017 - Wyróżnienie Honorowe w 27. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych "Promocje" w Legnicy,
 • 2018 - (ON)A/S(HE) - PODWÓJNA NATURA KOBIECOŚCI - indywidualna wystawa malarstwa w Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny w Warszawie
 • 2018 - indywidualna wystawa malarstwa towarzysząca międzynarodowemu seminarium naukowo-technicznemu, hotel Warszawianka w Jachrance
 • 2018 - udział w 16. Warszawskich Targach Sztuki w Arkadach Kubickiego, Warszawa
 • 2019 KOBIET(ON)Y - indywidualna wystawa malarstwa, Brzeg, Galeria Sztuki Współczesnej BCK
 • 2019 - finalistka 5. Triennale Malarstwa Współczesnego "Jesienne Konfrontacje", Rzeszów 2019, Nominowana do nagrody wśród 15 artystów
 • 2019 - udział w wystawie pokonkursowej 5. Triennale Malarstwa Współczesnego "Jesienne Konfrontacje", Rzeszów 2019 5. Triennale Malarstwa Współczesnego "Jesienne Konfrontacje", Rzeszów 2019
 • 2019 - "Elektryczne dusze"- wystawa zbiorowa malarstwa i fotografii w Galerii Teatru Korez, Katowice
 • 2020 - Wystawa indywidualna w Galerii Sztuki Zamek, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecinek
 • 2020 - finalistka IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • 2022 - udział w 18. Warszawskich Targach Sztuki w EXPO XXI Warszawa - Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
 • 2022 - wystawa zbiorowa "Siedem etapów życia kobiet-malarstwo polskich artystek" z udziałem Magdaleny Moskwy, Agaty Kus, Karoliny Jabłońskiej , Martyny Czech, Agaty Słowak, Katarzyny Karpowicz i Doroty Kuźnik

Źródłem inspiracji i fascynacji artystki są wczesny i dojrzały renesans, późny gotyk, XVI-wieczna sztuka Europy Północnej. Jej obrazy wpisują się przede wszystkim w nurt sztuki figuratywnej, tworzy też prace będące odwołaniem do poetyki modernistycznej, a jej refleksja na temat sztuki rozciąga się również na poszukiwania w kierunku malarstwa autotematycznego.

Przez nawiązanie dialogu ze spuścizną sztuki dawnej artystka dokonuje reinterpretacji języka ikonograficznych schematów malarstwa przeszłości. Nie chodzi tu jednak o proste trawestacje czy kolejne redakcje malarstwa dawnych mistrzów a o redefinicje języka schematów ikonograficznych. Podjęte przez artystkę transpozycje dzieł to raczej amplifikacje, wzbogacające lub redukujące na zasadzie formalnego cytatu konwencje i schematy obrazowania czerpane ze sztuki dawnej.

Odniesienia do kanonów malarstwa dawnego odbywa się na zasadzie "puszczenia oka" do arcymistrzowskiej formy, bawienia się i żonglowania konwencjami i schematami obrazowania. Artystka często wchodzi w dialog oparty czasem na refleksyjnym, a niekiedy wręcz dowcipnym koncepcie czy postmodernistycznym żarcie.

RZECZYWISTOŚĆ i ABSTRAKCJA spotykają się w jej pracach jako pozorne bieguny. Jej malarstwo jest nie tyle próbą pogodzenia tych światów, co uchwycenia tego momentu, w którym zaciera się granica między nimi. Wg malarki, abstrakcja i figuracja nie muszą być czymś antagonistycznym, lecz mogą ze sobą harmonijnie współistnieć. Malarka bawi się konwencjami, podejmuje grę z formami i gatunkami malarskimi. Dzięki temu wkracza w uniwersalną przestrzeń, która wymyka się jednoznacznej definicji, wchodzi w świat bogatej metaforyki i zaprasza do tego świata odbiorcę - pozostawiając mu wybór swojej własnej interpretacji.

W swoich obrazach artystka tworzy wizerunek kobiety, inspirowany stylistycznie i formalnie malarstwem średniowiecznym i wczesnorenesansowym oraz językiem ikonograficznym malarstwa przeszłości, przez płasko, linearnie potraktowane sylwetki ze sztucznie pogłębioną przestrzennością .Dostrzec w nich można cytaty wprost z malarstwa renesansowego, bądź jedynie elementy ikonograficzne, odwołujące się do takich typów ikonograficznych jak Sacra Conversatione, Imago Pietatis, Pieta, Maestas, Madonna tronująca z Dzieciątkiem, Venus pudlica, Mater Dolorosa, Mater Lactans. (cykl "Współczesne Madonny") Cechą wyróżniającą są frontalizm i hieratyczność potraktowanej syntetycznie postaci, pionowość w kompozycji centralnej i upodobanie do symetrii. Odwołuje się także do tradycji portretu trumiennego, portretu podwójnego i konwencji portretu fotograficznego epoki wiktoriańskiej (tzw. portret fotograficzny z ukrytymi matkami "Hidden mothers") (cykl "Hidden children - hidden mothers"). Wykorzystując motyw konterfektu podwójnego, nawiązuje do DUALIZMU ciała i duszy, piękna i brzydoty, rozkwitu i rozkładu, młodości i starości, wreszcie życia i śmierci - motywu niezmiennie pojawiającego się w jej twórczości. Przedstawione w jej malarstwie figury o solidnym wolumenie, pozornie mocno osadzone w codzienności, zdają się być jednak oderwane od rzeczywistości, zawieszone w próżni, w niebycie, jakby lewitujące, uwolnione od życia, zwolnione z doczesności. Trwają w sennym odrętwieniu, zawieszone w nieważkości na granicy życia i śmierci.

W pracach Doroty Kuźnik wyrafinowanemu pięknu, towarzyszy podszyty niepokojem turpizm. Brzydota nie jest tu jednak zwyczajną prowokacją, lecz ma skłonić odbiorcę do poszukiwań i redefiniowania pojęć "piękna" i "brzydoty". Malarstwo Doroty Kuźnik to nie "ładny obrazek"., można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że obrazy jej są brzydkie w rozumieniu brzydoty kwalifikowanej estetycznie pozytywnie, jako "formosa deformitas"/ "deformis formositas", będącej bardziej adekwatnym środkiem ekspresji i artystycznego wyrazu do oddania niepokoju, lęku, sprzeczności, stanów wewnętrznych napięć i głębokich przeżyć. Artystka często działa na widza celową deformacją bądź też bardzo odważnym tematem, nie pozwalając mu na poddanie się łatwemu pięknu. Wciąga odbiorców w grę, działa na emocje, skłania do refleksji i zachęca do własnych poszukiwań. Malarski świat w całości dotyczy kobiecości, prób interpretacji pojęcia kobiecości i różnych wariacji na jej temat. Tego, jaka kobieta jest, jak siebie postrzega, jak widzi ją otoczenie i jak stara się ją formować i wywierać na nią presję (cykl "Comme des garcons", i cykl "Egzuwium/ Wylinki"). Artystka posługuje się archaizacją i stylizacją, lecz opowiada o problemach ponadczasowych, także współczesnych.

To twórczość lokowana w przestrzeniach sztuki kobiecej, genderowej, choć jak artystka sama utrzymuje, nie stara się usilnie wchodzić w dialog z dyskursem sztuki postfeministycznej. Daleka jest od definiowania swojego malarstwa jako kolejnej wypowiedzi wpisującej się w nurt działań/ sztuki postfeministycznej. Nie lubię kategoryzacji w sztuce. Definicja kobiecości i męskości w świecie homogenizacji przypisywanych niegdyś społecznie i kulturowo stereotypowo ról, porządków, tego co stanowi domenę kobiecości i męskości, zatraciła swoją aktualność. Zatem mówienie o stereotypach dotyczących kondycji kobiety i jej statusu społecznego i kulturowego byłoby w kontekście moich prac sporym uproszczeniem.

Zobacz także

Ambroziak Sylwester 58 Banaszewski Roman 215 Baran Tomasz 11 Białowąs Daniel 72 Bilska Daria 23 Bilska Ewa 24 Borcz Rafał 17 Brodacka Natalia 2 Bukowska Katarzyna 4 Cyganek Jacek 67 Czaplicka-Dziaduch Magdalena 10 Czaplicka Magdalena 11 Czeremuszkin Agata 38 Czeremuszkin-chrut Agata 37 Dąbrowski Paweł 159 Daniec Magdalena 55 Domżalski Andrzej 92 Drabarek Mariusz 264 Drabarek Robert 44 Fiodorowicz Borys 69 Folfas Andrzej 85 Garczyński Przemysław 22 Goliszek Paweł 7 Górowski Mieczysław 4 Grzelińska Paulina 37 Herman Natalia 1 Jackiewicz Sofia 7 Kacalak Albertyna 10 Kacalak-Sicińska Albertyna 7 Kaleta Dariusz 184 Kappa Alicja 306 Kargol Monika 23 Karwat Bartłomiej 17 Kokosiński Bartosz 37 Kołakowska Ewelina 142 Koniusz Arkadiusz 31 Konstantynowicz Jerzy 8 Kossak Jerzy 594 Kot Adelajda 21 Kowalska Julia 36 Kowalski-wierusz Czesław 17 Kurek Magdalena 246 Lazarek Małgorzata 16 Lebenstein Jan 454 Lewandowski Juliusz 70 Lewandowski Juliusz (Juliusz Martwy) 69 Lorbiecka Martyna 2 Łapka Agnieszka 5 Łukasik Jarosław 81 Łydżba Jacek 17 Matejko Jan 300 Milewska Anna 10 Miliński Dariusz 116 Mitoraj Igor 552 Myszka Paweł 33 Nowosielski Jerzy 556 Ostrowska Iwona 23 Paliwoda Patryk 27 Pataraia David 106 Paziewska Beata 23 Pelletier Krystyna 178 Picazio Alina 15 Pochwalski Kasper 442 Poloczek Szymon 38 Pszon Bartosz 59 Radomska Dominika 157 Różycka Ewa 4 Rusin Emilia 22 Rynkiewicz Iwo 103 Staręga Iza 81 Straszewicz Ewelina 12 Szczęsny Marek 15 Szmaj Stefan 182 Tarasin Jan 459 The Krasnals 134 Tobolewski Tomasz 85 Trochim Alicja 106 Trochim Anna 123 Trochim Anna Alicja 104 Trusik Piotr 100 Tryzno Tymon 23 Ujhelyi Józef 3 Wasiński Jan Jubaal 5 Wątor Adam 111 Wierusz-Kowalski Czesław 17 Yezak Paula 13 Zakrzewski Paweł 523 Zalewska Paulina 144 Zalewski Marcin 17 Zawadzka Anna 40 Zawadzka-Dziuda Anna 34 Zieliński Kazimierz 11
keyboard_arrow_up