Milena Brudkowska - Aukcje

Urodzona w 1988 r. w Lublinie. Studentka II roku studiów uzp. o kierunku Malarstwo Sztalugowe na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2013 r. ukończyła studia I stopnia, na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, w Zakładzie Malarstwa Sztalugowego pod kierunkiem dr hab. Tomasza Świerbutowicza. Zajmuję się głównie malarstwem olejnym, rysunkiem jak i instalacją. Na swoim koncie ma udział w kilku wystawach zbiorowych.

keyboard_arrow_up
+