1

Grzegorz Siwy Pawłowski, Byk

add Twoja notatka 
Grzegorz Siwy Pawłowski, BykGrzegorz Siwy Pawłowski, Byk
Grzegorz Siwy Pawłowski, Byk

Opis pozycji
Estymacje: 1 139 - 1 367 EUR | 5 000 - 6 000 PLN

Autor: Grzegorz Siwy Pawłowski, Tytuł: „Byk” Technika: własna- stal, kamień Format: 47x85cm

więcej na: https://www.va-gallery.pl/grzegorz-siwy-pawlowski/

Aukcja
Sztuka na/d/ sztuki
gavel
Data
10 października 2019
date_range
Cena wywoławcza
228 EUR
Estymacje
1 139 - 1 367 EUR
5 000 - 6 000 PLN
Cena sprzedaży
-
Wyświetleń: 105 | Ulubione: 0
Aukcja
VA Gallery Poland

VA Gallery Poland

Sztuka na/d/ sztuki
Data
10 października 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
2.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest V.A.Gallery Poland - Galeria Sztuki z siedzibą w Wysogotowie k /Poznania, ulica Wierzbowa 162
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność organizatora aukcji zwanego dalej V.A.Gallery Poland.
 3. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone prace stanowią ich własność.
 4. Dzieła nie są objęte żadnymi postępowaniami sądowymi i skarbowymi, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 5. Wszystkie wystawione do sprzedaży prace posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 6. V.A.Gallery Poland zastrzega sobie prawo do wycofania pracy ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 7. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 8. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić V.A.Gallery Poland występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 9. Telefoniczny udziału w licytacji wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom - co najmniej 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji.
 10. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji, będzie licytował przedstawiciel organizatora.
 11. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona trzykrotnym uderzeniem aukcjonerskiego młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 12. Organizator aukcji dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 2% wylicytowanej ceny.
 13. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną stanowi kwotę brutto.
 14. Prawo własności do wylicytowanego dzieła i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty.
 15. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), V.A.Gallery Poland przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 16. V.A.Gallery Poland nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionego obiektu, a reklamacje będą rozpatrywane wg. przepisów obowiązującego prawa.
 17. Zakupiony obiekt może zostać odebrany osobiście w siedzibie V.A.Gallery Poland lub wysłany na życzenie kupującego na wskazany adres na jego koszt.
 18. V.A.Gallery Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
keyboard_arrow_up
add