2

Jan Wałach (1884 - 1979), Idąc lasem, 1940

add Twoja notatka 
Jan Wałach (1884 - 1979), Idąc lasem, 1940Jan Wałach (1884 - 1979), Idąc lasem, 1940
Opis pozycji
Estymacje: 349 - 581 EUR | 1 500 - 2 500 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
drzeworyt, papier / 23 x 13 cm
36 x 24 cm, rozmiary z ramą
sygnatura ołówkiem p.d.: ’Jan Wałach’
numer inwentarzowy: UK/24/10/2019
POCHODZNIE:
twórca
prywatna kolekcja, Bielsko-Biała
LITERATURA:
Jan Wałach 1884 - 1979, s.61, ISBN 83-86922-67-2
Wydawca: Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
Katowice 1999

Jan Wałach,
malarz, grafik, rzeźbiarz. Urodził się 8 sierpnia 1884 roku w Istebnej. Rzeźby uczył się [1901 - 1903] u prof. Jana Nalborczyka w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. W latach 1903-1908 studiował rysunek i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof. Jana Mehoffera, a także u prof. Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca oraz Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium mecenasów sztuki - rodziny Siemianowskich - wyjechał w 1908 roku na dalszą naukę do Paryża, gdzie kontynuował studia w Akademii Julien i Ecole de Beaux Arts. W 1913 roku został powołany do wojska austriackiego. Służbę wojskową odbył na stanowisku malarza i medaliera pułkowego. Po wojnie został odznaczony złotym krzyżem za waleczność.
Na stałe osiadł w rodzinnej Istebnej, gdzie w 1922 roku na Andziołówce zbudował pracownię, która istnieje do dziś, stanowiąc obecnie jego muzeum. W latach 1922-1929 w twórczości artysty dominował temat religijny. Wtedy to wykonał wiele zleceń [witraże, rzeźby, obrazy olejne] dla kościołów parafialnych m.in. w: Chybiu, Goleszowie, Jedliczach koło Jasła, Istebnej, Jaworzynce, Koniakowie, Wiśle, katedry Chrystusa Króla w Katowicach i kościoła garnizonowego w Radomiu. W latach 1930-1931 stworzył cykl portretów górali - rysunki węglem, a od 1932 roku poświęcił się pracy nad drzeworytem, osiągając w tej dziedzinie prawdziwe mistrzostwo [wystawy w Amsterdamie, Chicago, Hamburgu, Londynie, Paryżu].
Twórczość Jana Wałacha związana jest z Istebną, jej mieszkańcami, krajobrazem. Na swych płótnach, akwarelach, drzeworycie, rysunkach i rzeźbach uwiecznił rozległy pejzaż Beskidu, drewniane chaty i ich wnętrza, prace górali, zabawy, obrzędy i uroczystości, które stanowią niezwykły historyczno-etnograficzny. W latach pięćdziesiątych uznany przez władze komunistyczne za malarza religijnego odsunięty został od życia publicznego i artystycznego i poniekąd zapomniany, pracował wówczas intensywnie w swojej "samotni". W 1976 roku z okazji 90-lecia urodzin ponownie pokazany światu przez film ”Artysta spod Złotego Gronia” w reżyserii Norberta Boronowskiego.
Od 2008 roku muzeum prac Jana Wałacha prowadzone jest przez Stowarzyszenie im. Jana Wałacha. Prace artysty znajdują się ponadto w zbiorach licznych muzeów, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie czy Muzeum Śląskim w Katowicach.
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
23 stycznia 2020
date_range
Cena wywoławcza
349 EUR
Estymacje
349 - 581 EUR
1 500 - 2 500 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 83 | Ulubione: 0
Aukcja
Damma

Damma

Aukcja sztuki
Data
23 stycznia 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

    1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.

    2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie  będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.

    3. Aukcja ma charakter otwarty.


SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.


CERTYFIKATY

    1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.

    2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę.


CENA

       1.     Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.

       2.     Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:

               a.   organizacyjna w wysokości 15%,

               b.   z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,

               c.   opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w 

                     przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.


ESTYMACJA

Dla każdego obiektu określono wartość szacunkową.


ZAPŁATA

    1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać go na własny koszt.

    2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu.

    3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.


SYSTEM LICYTACJI

    1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.

    2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.

    3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 

    4. Tabela podstawowych postąpień:

C e n a                                                                       P o s t ą p i e n i e 

0 – 2 000                                                                   100

      2 000 – 4 000                                                      200

                   4 000 – 6 000                                         400

                                6 000 – 8 000                            600

                                             8 000 – 10 000             800

                                                       > 10 000          1 000

    5.  Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

    6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

    7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

    8.  Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


KATALOG / PRENUMERATA

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.


WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

    1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.

        2.     damma nie pobiera vadium.

        3.     Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:

                a.   pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty, 

                b.   licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,

                c.   licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

        4.     damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

        5.     Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma. 

OBIEKTY

        1.     damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.

        2.     damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

    3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.

    4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.

    5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.


O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Damma
Kontakt
account_balance ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała
phone +48 504818699
keyboard_arrow_up
add