Władysław Dudek (1952), Diana w kąpieli, 1995

Władysław Dudek (1952), Diana w kąpieli, 1995Władysław Dudek (1952), Diana w kąpieli, 1995
Władysław Dudek (1952), Diana w kąpieli, 1995
Władysław Dudek (1952), Diana w kąpieli, 1995

Opis pozycji
Estymacje: 45 000 - 90 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
rzeźba, mosiądz / 170 x 40 x 42 cm, waga 120 kg
sygnatura i data na podstawie: ’ART.RZEZB. W. DUDEK
ODL.ART. ST. KOWALÓWKA KRAKÓW.1995’
numer inwentarzowy: UK/12/11/2019/a
POCHODZENIE:
twórca
Odlewnia Artystyczna Stanisława Kowalówki, Kraków
prywatna kolekcja, Bielsko-Biała

Władysław Dudek.
Artysta urodził się w roku 1952 w Zarzeczu koło Rzeszowa. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby. Dyplom obronił w pracowni prof. Mariana Koniecznego w roku 1976. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby monumentalnej, sakralnej i kameralnej.
Wśród ważniejszych realizacji monumentów należy wymienić pomnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu i Rzeszowie, pomniki Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, Stalowej Woli, na Brooklynie w Nowym Jorku, Merylville, Rawennie, pomnik prymasa Wyszyńskiego w Głogówku, pomnik Ronalda Reagana przed ambasadą USA w Warszawie, Drogę Krzyżową w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Krakowie, rzeźbę "Św. Mateusza" w kościele Cystersów w Nowej Hucie, nastawy ołtarzowe w kościołach w Skołoszowie i Kolbuszowej. Artysta brał udział w wielu konkursach, w których był kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany.

„Pracuję głównie nad projektami rzeźb wielkich Polaków.”
Władysław Dudek
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
23 stycznia, 18:00
date_range
Cena wywoławcza
45 000 PLN
Estymacje
45 000 - 90 000 PLN
Rozpoczęcie aukcji na żywo
Czekaj...

Złóż limit

PLN
.00

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia się dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Masz pytania odnośnie tej pozycji lub udziału w licytacji?

Wyświetleń: 72 | Ulubione: 1
Aukcja
Aukcja sztuki
Data
Czwartek, 23 stycznia, 18:00
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

    1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.

    2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie  będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.

    3. Aukcja ma charakter otwarty.


SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.


CERTYFIKATY

    1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.

    2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę.


CENA

       1.     Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.

       2.     Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:

               a.   organizacyjna w wysokości 15%,

               b.   z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,

               c.   opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w 

                     przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.


ESTYMACJA

Dla każdego obiektu określono wartość szacunkową.


ZAPŁATA

    1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać go na własny koszt.

    2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu.

    3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.


SYSTEM LICYTACJI

    1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.

    2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.

    3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 

    4. Tabela podstawowych postąpień:

C e n a                                                                       P o s t ą p i e n i e 

0 – 2 000                                                                   100

      2 000 – 4 000                                                      200

                   4 000 – 6 000                                         400

                                6 000 – 8 000                            600

                                             8 000 – 10 000             800

                                                       > 10 000          1 000

    5.  Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

    6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

    7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

    8.  Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


KATALOG / PRENUMERATA

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.


WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

    1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.

        2.     damma nie pobiera vadium.

        3.     Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:

                a.   pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty, 

                b.   licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,

                c.   licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

        4.     damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

        5.     Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma. 

OBIEKTY

        1.     damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.

        2.     damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

    3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.

    4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.

    5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Damma
keyboard_arrow_up
Czekaj...
add