19

Krzysztof Janicki - Wrocław Ratusz, akwaforta, akwatinta.

add Twoja notatka 
Krzysztof Janicki - Wrocław Ratusz, akwaforta, akwatinta.Krzysztof Janicki - Wrocław Ratusz, akwaforta, akwatinta.
Opis pozycji

Szerokość: 45 cm

Wysokość: 35 cm

Wymiary  bez oprawy :   20 x 29 cm 


Technika: akwaforta, akwatinta

Oprawa: obraz w ramie

-----------------------------

Urodzony 28 września 1954r. w Olsztynie.
W 1974r. ukończył Liceum Plastyczne w Gdyni-Orłowie, uzyskując dyplom technika fotografii.
W 1975r. pracował jako fotoreporter w tygodniku "Panorama Północy".
W latach 1976-81 studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W pracowni doc. Jerzego Krechowicza uzyskał Dyplom z oceną b. dobry z wyróżnieniem w dziedzinie plakatu. Temat pracy- "Plakat teatralny".

1974r. Udział w XIII Biennale FIAP- złoty medal za fotografię.
1976r. III nagroda OKFA Kędzierzyn za film animowany.
1977r. Srebrny medal HUY Belgia za film animowany.
1979r. I i II miejsce OKFA Bielsko Biała za film animowany.
1981r. Udział w wystawie "Dyplom 81"- Warszawa Zachęta.
1981r. I nagroda w konkursie na plakat "człowiek i książka" Dusseldort.
1983r. Wystawa indywidualna w MPiK- Olsztyn.
1991r. Wystawa "Kartoteka 91"- Olsztyn
1991r. Wystawa w Olberg- Niemcy.
1999r. Jego obraz podarowano Janowi Pawłowi II podczas Jego wizyty w Ełku.
2000r. I i II nagroda w konkursie na plakat promujący Olsztyn.
2003r. Udział w III Olsztyńskim Biennale Plastyki w BWA.
2007r. Udział w V Olsztyńskim Biennale Plastyki w BWA.

Zajmuje się grafiką, malarstwem, malarstwem ściennym, fotografią i projektowaniem graficznym.
Aukcja
Aukcja Urodzinowa / - VIVID Gallery
gavel
Data
16 lutego 2020
date_range
Cena wywoławcza
140 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 17 | Ulubione: 0
Aukcja
Vivid Gallery

Vivid Gallery

Aukcja Urodzinowa / - VIVID Gallery
Data
16 lutego 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin aukcji internetowych Vivid Gallery


 1. Przedmiotem aukcji są Utwory (plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemysłowego lub inne) przeznaczone do sprzedaży komisowej przez Komitentów (twórców lub właścicieli utworów) lub stanowiące własność  organizatora aukcji. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone utwory plastyczne stanowią ich własność  lub mają oni prawo do ich sprzedaży oraz nie są objęte jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, w tym przez podmiot zewnętrzny wobec Vivid Gallery, który decyduje o wysokości postąpień oraz  rozstrzyga ewentualne spory. O przeznaczeniu danego Utworu do ponownej licytacji   decyduje Vivid Gallery.
 3. Przeznaczane do aukcji Utwory  będą prezentowane przez Vivid Gallery w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz mogą być zaprezentowane bezpośrednio w siedzibie Vivid Gallery.
 4. Vivid Gallery zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Utworów z aukcji  bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Osoba, której wylicytowana cena za poszczególny Utwór, jest  najwyższą z zaoferowanych w chwili  zamknięcia aukcji, staje się osobą wygrywającą aukcję.
 6. Wygranie aukcji jest równoznaczne z  zawarciem umowy kupna danego  Utworu.  Osoba, która wygrała aukcję staje się nabywcą danego Utworu.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zakupiony Utwór w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie braku zapłaty ceny przez nabywcę, Vivid Gallery może naliczyć nabywcy opłatę magazynową w kwocie 100  zł netto za każdy tydzień opóźnienia w płatności lub odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego Utworu oraz jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej ceny  oraz opłaty organizacyjnej.
 9. Do wylicytowanej ceny  doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Przedmiotowa opłata obowiązuje również w razie sprzedaży poaukcyjnej. Wylicytowana cena wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 10. W przypadku Utworów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) w wysokości: 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro;
 11. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 12. Vivid Gallery nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych Utworów.
 13. Przebieg aukcji oraz zawarcie umowy sprzedaży wylicytowanych Utworów podlegają prawu polskiemu. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Vivid Gallery.
 14. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781), Vivid Gallery przetwarza dane osobowe  uczestnika aukcji lub nabywcy w zakresie koniecznym  do przeprowadzenia  aukcji lub realizacji umowy sprzedaży.
 15. Osoby, których dane są przez Vivid Gallery przetwarzane  mają  prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Vivid Gallery oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 16. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego  Regulaminu.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Vivid Gallery
Kontakt
account_balance pl. Kościuszki 4, 50-029 Wrocław
phone +48 603807428, 665920513
Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 11:00 - 16:00
niedziela: nieczynne
keyboard_arrow_up
add