213

200.000 złotych 1992, Władysław III Warneńczyk, PRÓBA NIKIEL

1
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 1
Literatura: Parchimowicz P646

Nakład 500 sztuk.

Aukcja
I Aukcja CCN
gavel
Data
04 kwietnia 2020
date_range
Cena wywoławcza
71 EUR
Stan zachowania
1
Cena sprzedaży
97 EUR
Przebicie
138%
Wyświetleń: 15 | Ulubione: 2
Aukcja
Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

I Aukcja CCN
Data
04 kwietnia 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

1. Organizatorem aukcji jest CCN - Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne Sławomir Soboszek, ul Szersznika 5, 43-400 Cieszyn, NIP 548-152-69-35, tel. 33/8581420, kom. 699 894 068
2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących, którzy pozostają anonimowi.
3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.
4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator może zastrzec sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych według własnego uznania jak również prawo do odwołania oferty licytującego Uczestnika.
6. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT.
7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu licytacji opłacić wylicytowany przedmiot wybraną formą płatności w terminie 14 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że Organizator będzie pobierać odsetki za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
8. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.
9. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.
10. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.
11. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie.
12. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
13. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
14. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany. 

Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora

        Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: CCN Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne           
        Sławomir Soboszek, ul. Szersznika 5, 43-400 Cieszyn, NIP 548-152-69-35

        Numer konta w PLN: 93 1050 1083 1000 0090 6823 8766 ING Bank Śląski
        SWIFT : INGBPLPW   IBAN: 93 1050 1083 1000 0090 6823 8766

        Numer konta w EUR: 83 1050 1083 1000 0097 2799 4825 ING Bank Śląski
       
SWIFT : INGBPLPW   IBAN: PL 83 1050 1083 1000 0097 2799 4825

        Numer konta w USD: 43 1050 1083 1000 0097 2803 6188 ING Bank Śląski 
        
SWIFT : INGBPLPW   IBAN: PL 43 1050 1083 1000 0097 2803 6188 

15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.

16. Odbiór oraz wysyłka przedmiotów aukcyjnych:                                                                                                                                                                                     

I. Organizator przekaże kupującemu lub jego pełnomocnikowi zakupione przedmioty aukcyjne  po uregulowaniu pełnej kwoty należności.
II. Przedmioty aukcyjne można odebrać bezpośrednio w siedzibie Organizatora po uprzednim umówieniu wizyty.
III. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty, jednak w przypadkach niezależnych od organizatora czas wysyłki może się wydłużyć.
IV. Koszt przesyłki na terenie Polski ponosi kupujący. Koszt przesyłki ubezpieczonej wynosi:

List polecony priorytet
 do 110 PLN     9 PLN
Kurier Pocztex
 do 1.000 PLN     12 PLN
 do 2.000 PLN     25 PLN
 do 3.000 PLN     30 PLN
 do 4.000 PLN     35 PLN
 do 5.000 PLN     40 PLN
 do 6.000 PLN     45 PLN
 do 7.000 PLN     50 PLN
 do 8.000 PLN     55 PLN
 do 9.000 PLN     60 PLN

Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex.
V. Koszt przesyłki zagranicznej zależny jest od kwoty wylicytowanego przedmiotu i pokrywa go kupujący.
VI. Forma i zadeklarowana wartość ubezpieczenia zawsze leży po stronie kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
VII. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usługi Pocztex dostępny na stronie www.pocztex.pl  
17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Cieszyn.

O aukcji

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Kontakt
room
ul. Szersznika 5
43-400 Cieszyn
keyboard_arrow_up
add