16

SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława

add Twoja notatka 
SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska WładysławaSUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława
SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława
SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława
SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława
SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława

Opis pozycji

SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska Władysława, w czasie wojny polsko-bolszewickiej żołnierza 41 suwalskiego pułku strzeleckiego: 1) zdjęcie w formie pocztówki, 6 żołnierzy w mundurach Dywizji Litewsko-Białoruskiej zaadresowane Łomża ul. Kanalna m. 8 Jan Bargielski dla H. Szymańskiej; treść korespondencji: Haniu. Przesyłam Ci swoją podobiznę w wojsku się nam nieźle Władek; pieczęć: w otoku 41. Suwalski Pułk Strzelców, w ramce napis Pieczęć Pocztowa, nad napisem niewyraźny znak orła; zdjęcie zostało wysłane między 19 XII 1919 r. a lipcem 1920 r. (pod tą pierwszą datą zostaje powołana jednostka o nazwie 41 Suwalski Pułk Strzelców w składzie Dywizji Litewsko-Białoruskiej; walczył wtedy od poł. lutego w rejonie Mosty-Skidel, objął pozycje po opuszczeniu go przez Reichswehrę, wyparł bolszewików na północ, obsadził rubież Dźwiny i w kwietniu walczył o Lidę; od kwietnia 1920 r. bronił Wilna; w poł. czerwca obsadził polsko-litewską linię demarkacyjną wzdłuż Kanału Augustowskiego; w lipcu, już jako 41 Suwalski Pułk Piechoty, ruszył w ofensywie na Mińsk); pieczęć jest unikalna, podobnie jak i sama kartka; 2) zdjęcie opisane na verso wujek Władek w niewoli bolszewickiej, napis późniejszy, stąd pewnie pomyłka – powinno być po niewoli bolszewickiej; 3-5) 3 zdjęcia późniejszego żołnierza Władysława: stojący portret wykonany przed 1914 r. w atelier A. Jabłońskiego w Suwałkach, z dwojgiem dzieci (braćmi?) z 1909 r.; kartonikowe zdjęcie z młodą damą i niezidentyfikowanym mężczyzną, przed 1914 r. u W. Konarzewskiego w Warszawie; razem 5 fot. w sepii, st. db. i sł., naddarcia, zabrudzenia; wymiary: ok. 90x140 mm, wymiary fot. na kartoniku: 145x107 mm; BARDZO RZADKIE!

Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 marca 2020
date_range
Cena wywoławcza
113 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 47 | Ulubione: 0
Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 marca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
account_balance ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
keyboard_arrow_up
add