462

BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910

add Twoja notatka 
BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910
BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910
BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910
BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910
BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910
BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910

Opis pozycji

BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910-1911 w Borysławsko-Drohobyckim Zagłębiu Naftowym i Krośnie; fot. pokazują rozwój przemysłu wydobycia ropy naftowej, a także życie codzienne na terenie Wschodniej Galicji; fot. w sepii, każda podklejona arkuszem papieru i opisana na verso, st. db., zabrudzenia; wymiary fot.: ok. 85x77 mm; BARDZO RZADKIE!

W skład zestawu wchodzą 34 fot., wśród nich: fot. z Borysławia: 1) dom z ogrodem zamieszkały przez zarząd przedsiębiorstwa; 2) dom jednego z pracowników przemysłu naftowego (na verso opis: Maison de…); 3) zdjęcie Cohina i Sokołowskiego; fot. z miejscowości Hubicze (ta gmina podmiejska została włączona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 V 1930 r. do gminy miejskiej Borysław): 4) brama wjazdowa do zakładów w Hubiczach, nad nią napis: J. M. WATERKEYN (Joseph Maria Waterkeyn z Antwerpi); 5) kolejne zdjęcie tej samej bramy, z której wyjeżdża powóz właściciela szybu; 6) powóz właściciela szybu (zbliżenie); 7) wóz konny w drodze z Hubicz do Borysławia; fot. z Tustanowic (obecnie dzielnica Borysławia): 8) pochylony szyb naftowy Henryk K 2; 9) szyb naftowy Henryk 1; 10) szyb naftowy Teodora Wanda; 11) dolna część szybu naftowego Teodora Wanda; 12) szyb naftowy Bilew; 13) powóz na tle szybów w Tustanowicach; 14) niewielka cerkiew; fot. z Drohobycza (miasto zaczęło się szybciej rozwijać w końcu XIX w. w związku z eksploatacją złóż ropy naftowej): 15) grupa kobiet z apteką w tle; fot. z Krosna (miejscowości, której znaczenie wzrosło w 1905 r. w związku z uruchomieniem Zakładów Rafinerii Ropy Naftowej; obecnie w województwie podkarpackim): 16) dom i szyb naftowy Olga; 17-23) sceny z targu: stragan, mężczyzna z czosnkiem, grupa kobiet i ortodoksyjny Żyd, dwaj chasydzi (Galicja Wschodnia to kraina stanowiąca mozaikę grup etnicznych i religijnych, do wybuchu II wojny światowej istniało tam wiele społeczności ortodoksyjnych Żydów), dwóch brodatych mężczyzn w charakterystycznych czapkach, trzej ortodoksyjni Żydzi z charakterystycznymi nakryciami głowy, centrum Krosna: liczni przechodnie); 24-25) rodzina cygańska na wozie (na verso napis: Familie de Boheniens); 26) dworzec kolejowy; 27-30) zimowy spacer członków zarządu w tym Burzyńskiego i Hakiela (nad rzeką Lubatówką, jazda na sankach, sanki wykoleiły się; zdjęcie w zimowej scenerii); 31) spacer latem Hakiela i Władysława Burzyńskiego (w oddali widać dzwonnicę); 32) widok z okolic Krosna w oddali widać niewielką budowlę sakralną; 33) gospodyni Benedicta w pokoju siedziby zarządu; fot. z Sokołowa Małopolskiego (powiat rzeszowski): 34) chłopiec na tle budynku.

Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 marca 2020
date_range
Cena wywoławcza
876 EUR
Cena sprzedaży
1 014 EUR
Przebicie
116%
Wyświetleń: 45 | Ulubione: 1
Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 marca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
account_balance ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
keyboard_arrow_up
add