561

PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860

add Twoja notatka 
PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860
PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860
PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860
PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860

Opis pozycji

PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860-1941), wybitnemu pianiście i mężowi stanu; fot. cz.-b. i w sepii, st. bdb., różne wymiary fot.: od 42x66 mm do 180x130 mm, oprawa twarda, półskórek, st. db., miejscami przetarta (szczególnie na krawędziach), ze złoceniami; format folio; UNIKATOWE ŹRÓDŁO POKAZUJĄCE POLITYCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ I ŻYCIE RODZINNE WYBITNEGO ARTYSTY I POLSKIEGO MĘŻA STANU;

Zawiera łącznie 138 zdjęć, w zdecydowanej większości nieznanych; od czasu objęcia przez Paderewskiego stanowiska prezydenta ministrów 16 I 1919 r., aż do założenia w Riond-Bosson opozycyjnego wobec Sanacji Frontu Morges; zdjęcia można podzielić na 4 grupy: 1) działalność Paderewskiego jako szefa rządu w Warszawie; 2) jazda słynną salonką do Paryża na rozmowy pokojowe; 3) aktywność Paderewskiego w Saint Germain, Genewie i Aix-les-Bains; 4) wszechstronny reportaż z posiadłości I.J. Paderewskiego w Riond-Bosson – wielki dom z zewnątrz, wnętrza z gabinetem, salonikiem i salonem, sceny z życia towarzyskiego, gabinet Heleny Paderewskiej, fot. z tarasów, olbrzymiego ogrodu, szklarni, zabudowy gospodarczej, słynnej hodowli kur, spacerów ogrodowych; album kończy się zdjęciami przedstawiającymi rozmowy zmierzające do założenia Frontu Morges; część zdjęć opisana w dole, kolejno: 1) współpracownicy I.J. Paderewskiego, pracujący w jego osobistym sekretariacie, fot. podpisana na dole: Sekretarjat osobisty Prezydenta Ministrów I. J. Paderewskiego Warszawa 1919 rok, od lewej widzimy Sylwina Jerzego Strakacza (1892-1973, sekretarza Paderewskiego, głównego wykonawcę jego testamentu), Jana Karszo-Siedlewskiego (1891-1955, polskiego dyplomatę), Tadeusza Marynowskiego (1892-1949), Zdzisława Szczerbińskiego (1898-1978, sekretarza Paderewskiego i dyplomatę); 2) fot. podpisana: Sylwin w Zürichu dn. 27 maja 1919 roku. na stacji w drodze do Paryża (Paderewski jako delegat pełnomocny reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, co zmusiło do podróży do stolicy Francji także jego współpracowników); 3) fot. podpisana: Tadeusz Marynowski Jan Karszo-Siedlewski Sylwin Strakacz Zdzisław Szczerbiński w Hotelu Bristol; 4) Paderewski z żoną, Heleną, schodzą po schodach, za nimi podążają oficerowie; 5) tłum warszawiaków towarzyszy Paderewskiemu i jego żonie, w tle Pałac Kazimierzowski; 6) tłum warszawiaków oczekuje na prezydenta ministrów, na pierwszym planie generałowie, po lewej minister spraw wojskowych Józef Krzysztof Leśniewski, w tle Resursa Obywatelska przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64; 7) prezydent ministrów na peronie; 8) gromadka dzieci i oficer na tle wagonu; 9) Paderewski na tle wagonu z napisem COMPAGNIE…; 10) rozmowa dwóch pasażerów (jeden z nich to oddelegowany przez Naczelnika Państwa do KNP Stanisław Jan Patek), w tle oficer i kolejarz; 11) scena z postoju na stacji Innsbruck: pasażerowie wysiedli z pociągu; 12) Paderewski na stacji w towarzystwie żony i grupy współpracowników; 13) Paderewski rozmawia na stacji ze współpracownikiem; 14) zdjęcie zbiorowe z udziałem prezydenta ministrów i jego żony (na prawo od Paderewskiego przewodniczący Komisji Międzysojuszniczej dla Polski Joseph Noulens), w tle wagon z napisem: COMPAGNIE INTERNATIO…; 15) Generał Haller w Paryżu na Gare de l’Est w oczekiwaniu przyjazdu z Polski Prezydenta Paderewskiego i ambasadora Noullens’a; 16) Przyjazd do Paryża Prezydenta Paderewskiego; 17) Ambasador Noullens z Generałem Niessel; 18) Droga z Warszawy do Paryża 27/V 1919 / Janek z p. Prezydentem (I. Paderewski i Jan Karszo-Siedlewski); 19) Kapitan Staszewicz (komendant pociągu) z Jankiem i Sylwinem (pokazano kapitana Stasiewicza, a po bokach Jana Karszo-Siedlewskiego i Sylwina Jerzego Strakacza); 20) fot bez podpisu (grupa pasażerów na stacji); 21) Na stacyi w Salzkamergut 27/V 1919 / Pan Halpert z synkiem / Janek i p. Ordyński (reżyser Opera House w N. Yorku), na zdjęciu widzimy Tadeusza Włodzimierza Halperta, jednego z 3 synów bankiera Feliksa Jakuba Halperta i Ryszarda Stanisława Kazimierza Ordyńskiego; 22) grupa cywilów i wojskowych; 23-24) Helena Paderewska na spacerze; 25) fot. zbiorowa pięciu osób – na pierwszym planie gen. Tadeusz Rozwadowski, obok siedzi Eugeniusz Romer (?), z tyłu, po lewej Stanisław Hempel (?), pośrodku stoi Władysław Baranowski (?), na lewo od niego Mikołaj Sukniewicz (?); 26) St. Germain. Podwórzec wewnętrzny pałacu, gdzie podpisano traktat pokojowy z Austryą dn. 2/VI 1919 roku (data na podpisie dotyczy czasu wykonania zdjęcia, ponieważ traktat pokojowy z Austrią w Saint-Germain-en-Laye podpisano w rzeczywistości 10 IX 1919 r.); 27) Fasada pałacu w St. Germain; 28) z pałacu w Saint Germain wychodzi dyplomata; 29) Marszałek Foch (Ferdinand Foch wychodzący z pałacu w Saint Germain; 30) Delegaci Ententy w St. Germain…; 31-33) Genewa 15 listopad 1920 r. Przed gmachem Reformacyi przy wyjściu z 1szego posiedzenia Ligi Narodów (na dwóch z fot. widoczny Paderewski; pokazywane na fot. zgromadzenie odbyło się w genewskim ratuszu); 34-41) Konferencya w Aix-les-Bains: spotkanie w kawiarni z udziałem Paderewskiego – trzy fot., budynek, spotkanie z udziałem Zdzisława Szczerbińskiego (?) – cztery fot.; 42-48) W Aix-les-Bains – spacerująca kobieta; 49-52) Szwajcaria / Dom w Rion Bosson / Od strony parku i jeziora / Od strony wjazdu – rezydencja Paderewskiego w Riond Bosson; 53-76) dom w Riond Bosson: wnętrza, rzeźby, portrety, życie towarzyskie; 77-86) widoki z posiadłości Paderewskiego, ogród, szklarnia; 87-92) kurnik i ozdobne kury hodowane przez Helenę Paderewską (żona wybitnego artysty i męża stanu była znana z tego nietypowego hobby); 93-95) sceny ogrodowe; 96-108) państwo Paderewscy w towarzystwie gości (wśród nich Aniela i Sylwin Starkacz); 109-113) Helena Paderewska na spacerze ze znajomymi; 114-116) Sylwin Strakacz, budynek, Ignacy i Helena Paderewscy w otoczeniu gości; 117-122) Paderewscy i ich goście (wśród nich Aniela Strakacz z córką, Anną i synem); 123-128) Paderewscy z gośćmi (wśród nich Władysław Sikorski); 129-138) spotkanie sygnatariuszy antysanacyjnego Frontu Morges z 1936 r., wśród zaproszonych m.in. Władysław Sikorski, Izydor Modelski (?), przewodniczący Związku Hallerczyków.

Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 marca 2020
date_range
Cena wywoławcza
3 456 EUR
Cena sprzedaży
5 829 EUR
Przebicie
169%
Wyświetleń: 66 | Ulubione: 1
Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 marca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
account_balance ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
keyboard_arrow_up
add