164

Mateusz Taranowski (Ur.1985), Reminiscencje bielskie:

add Twoja notatka 
Mateusz Taranowski (Ur.1985), Reminiscencje bielskie:Mateusz Taranowski (Ur.1985), Reminiscencje bielskie:
Opis pozycji
Estymacje: 208 - 347 EUR | 900 - 1 500 PLN
Bielsko ul. Wzgórze, 2017
fotografia z obróbką cyfrową, papier / 50 x 70 cm
sygnatura l.d.: ‘Tigran V.’
sygnatura, tytuł, opis, data na rewersie:
‘Mateusz Taranowski
„Reminiscencje bielskie: Bielsko - ul. Wzgórze”
odbitka barwna 4/10 Bielsko-Biała 2017’
numer inwentarzowy: UK/mt/6/2/2020/b


POCHODZENIE:
twórca

LITERATURA:
● Kwartalnik Regionalny Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Relacje Interpretacje nr 2 (22) okładka, czerwiec 2011, ISSN: 1895-8834
● Oblicza Bielska-Białej. Twórcy ikonografii miasta. Prace ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej, str. 230-231, ISBN: 978-83-881053-4-0
● Gazeta Wyborcza, 22.4.2016 art. Stare z nowym na jednej fotografii, str. 4-5
● Pełna Kultura, luty 2018, ISSN 1730-1092, w sekcji Galerie styczeń 2016, ISSN 1730-1092, w sekcji Galerie

Mateusz Taranowski, urodzony w 1985 roku w Bielsku-Białej. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom pod kierunkiem prof. zw. Andrzeja P. Batora (2012). Uprawia fotografię, projektowanie graficzne i komunikację wizualną. W swoich pracach wykorzystuje i łączy różne media i techniki artystyczne. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018), Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2018) oraz miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki (2015). Półfinalista „Adobe Design Achievement Awards 2012”, finalista konkursów fotograficznych i graficznych: „W Chinach i o Chinach” (2016), 2. Międzynarodowego Biennale Plakatu pt. Cóż Nam po prawdzie? (2015), „Photo Diploma Award 2011” oraz Przez Bacardi Mojito do Puerto Rico (2009). Zdobywca drugiego miejsca w konkursie filmowym EUROSHORTS 2014 oraz wyróżnień w konkursach fotograficznych: Konkurs fotograficzny Łazienki Królewskie - Cztery Pory Roku (2015) oraz Odnaleźć Wawel (2015). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od roku 2015. Obecnie wiceprezes Zarządu ZPAP. Swoje prace prezentował na dziewięciu wystawach indywidualnych oraz kilkunastu wystawach zbiorowych m. in. w Austrii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji. Cykl „Reminiscencje bielskie” (odbitki 2/10) współtworzy zbiory sztuki współczesnej Muzeum Historycznego w Bielsku- Białej. Cykl prezentowany był na wystawach indywidualnych m.in. w Bielsku-Białej, Ustce, Wrocławiu oraz na 4. Międzynarodowych Targach Sztuki we Wiedniu w Blumengärten Hirschstetten (2017). Jako praca finałowa prezentowana była na międzynarodowej wystawie pokonkursowej w Galerii Słodownia w Poznaniu (2011).

"W swojej twórczości staram się wykorzystywać twórcze możliwości fotografii cyfrowej oraz umiejętność do przedstawiania celowo spreparowanych sytuacji. Dążę do logicznego zaburzenia odbioru rzeczywistości, wykorzystując do tego postprodukcję. Zmierzam do mistrzowskiego operowania światłem i nasyceniem barw. Obecnie większość moich prac funkcjonuje w obszarze fotografii inscenizowanej, gdzie wszystko od początku powstaje w moim umyśle - scenografia i ostateczny wygląd." - Mateusz Taranowski
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
05 kwietnia 2020
date_range
Cena wywoławcza
208 EUR
Estymacje
208 - 347 EUR
900 - 1 500 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 95 | Ulubione: 0
Aukcja
Damma

Damma

Aukcja sztuki
Data
05 kwietnia 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

    1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.

    2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie  będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.

    3. Aukcja ma charakter otwarty.


SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.


CERTYFIKATY

    1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.

    2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę.


CENA

       1.     Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.

       2.     Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:

               a.   organizacyjna w wysokości 15%,

               b.   z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,

               c.   opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w 

                     przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.


ESTYMACJA

Dla każdego obiektu określono wartość szacunkową.


ZAPŁATA

    1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać go na własny koszt.

    2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu.

    3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.


SYSTEM LICYTACJI

    1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.

    2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.

    3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 

    4. Tabela podstawowych postąpień:

C e n a                                                                       P o s t ą p i e n i e 

0 – 2 000                                                                   100

      2 000 – 4 000                                                      200

                   4 000 – 6 000                                         400

                                6 000 – 8 000                            600

                                             8 000 – 10 000             800

                                                       > 10 000          1 000

    5.  Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

    6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

    7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

    8.  Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


KATALOG / PRENUMERATA

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.


WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

    1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.

        2.     damma nie pobiera vadium.

        3.     Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:

                a.   pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty, 

                b.   licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,

                c.   licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

        4.     damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

        5.     Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma. 

OBIEKTY

        1.     damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.

        2.     damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

    3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.

    4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.

    5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.


O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Damma
Kontakt
account_balance ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała
phone +48 504818699
keyboard_arrow_up
add