Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
Antykwariat Wu-eL
Teki i Albumy 28
Rękopiśmienne plany miast polskich 4
Gdańsk schyłku Rzeczpospolitej w dokumentach miejskich 15
U progu II Rzeczpospolitej. Wojny, powstania i plebiscyty 16
Druki ulotne 7
Reklamy 17
Leporella 5
Dokumenty 49
Głogów i Dolny Śląsk – pruskie nowe porządki po I wojnie śląskiej (1740-1742) 6
Pożary na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1830) 15
Powodzie na Powiślu, Żuławach i Śląsku (1815-1830) 5
Długi po Wolnym Mieście Gdańsku (1807-1814) i Księstwie Warszawskim 4
Podatek od mliwa i rzezi w Wielkim Księstwie Poznańskim (1815-1830) 7
Inne 12
Ekslibrisy 50
Sztambuchy 3
Numizmatyka 23
Ornitologia, Łowiectwo, Ogrodnictwo 3
Varia I 49
Varia II 23
Fotografia 20
Czasopisma 33
Plakaty i Obwieszczenia 38
Z dorobku Jana Tarnowskiego (1937-) 9
Kartografia 156
Faksymile 3
Inkunabuł 1
Starodruki 17
Rękopisy 13
Grafika artystyczna, Rysunek, Malarstwo 40
Plany i widoki 186
Militaria 5
Sejm I RP, Polscy królowie, Katolicyzm na Śląsku 7
Tagi

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL Dokumenty | Głogów i Dolny Śląsk – pruskie nowe porządki po I wojnie śląskiej (1740-1742)

keyboard_arrow_right

Już latem 1742 roku na polecenie Fryderyka II rozpoczęto intensywne przekształcanie istniejącego ustroju Śląska i jego integrację z Królestwem Prus. W tej pierwszej fazie postanowiono przeprowadzić modernizację Śląska w duchu pruskiego kameralizmu – przede wszystkim finansową, wojskową i gospodarczą. Działania te podejmowano metodą faktów dokonanych jeszcze w trakcie trwania I wojny śląskiej, na długo przed podpisaniem oficjalnego pokoju z Austrią 28 VII 1742.

W czasach fryderycjańskich Śląsk otrzymał szczególne miejsce w systemie administracyjnym Prus. Przejawiało się ono w istnieniu specjalnego ministra dla Śląska. W styczniu 1742 r. prowincja została podzielona na dwa okręgi kamer wojenno-dominialnych (niem. Kriegs- und Domänenkammer), jeden z siedzibą w Głogowie, drugi – we Wrocławiu. [Prowincja Śląska w: Encyklopedia Województwa Śląskiego, 2017]

Sortuj:
Pokaż:
Zakres cen: 1 - refresh
Następna kategoria
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up