317

Rafał Olbiński (Ur.1943), Suspended promises

add Twoja notatka 
Rafał Olbiński (Ur.1943), Suspended promisesRafał Olbiński (Ur.1943), Suspended promises
Opis pozycji
Estymacje: 410 - 569 EUR | 1 800 - 2 500 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
serigrafia, papier / 84 x 68 cm
sygnatura ołówkiem p.d.: ‘Olbiński’
l.d.: 113/350
numer inwentarzowy: UK/as/25/5/2020/e
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

Rafał Olbiński, malarz i grafik, którego plakaty i obrazy zdobią najbardziej renomowane muzea i galerie w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Osace, Lahti oraz w wielu innych miejscach. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt wystaw prac artysty, w ramach których prezentowano jego obrazy, plakaty oraz szkice na papierze. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Rafał Olbiński jest najlepiej rozpoznawalnym na świecie grafikiem pochodzenia polskiego. Malarz urodził się w 1943 roku w Kielcach. Po ukończeniu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 1969 roku, artysta poświęcił swą uwagę grafice użytkowej. W 1981 roku Olbiński wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Zagraniczni krytycy szybko docenili talent polskiego artysty, który w krótkim czasie stał się sławny dzięki swoim obrazom i plakatom. Od 1985 roku związany z nowojorską School of Visual Arts. Jego surrealistyczne obrazy zdobiły także okładki oraz wnętrza najbardziej renomowanych zagranicznych czasopism, wśród których wymienić można „Time”, „Der Spiegel”, „New York Times” oraz „Newsweek”. Artysta ma na swoim koncie wiele sukcesów oraz jeszcze więcej wyróżnień i nagród. Zwyciężył on na przykład w konkursie zorganizowanym przez władze Nowego Jorku, w którego jury zasiadł sam Rudolf Giullani. Zwycięski plakat Olbińskiego miał reklamować Nowy Jork jako stolicę świata. Artysta zdobył także nagrodę Stefan Dohanos Award, którą wręczono mu podczas wystawy Society of Illustrations. W 1994 roku malarz otrzymał będącą odpowiednikiem Oscara „Prix Savignac” za „najbardziej niezapomniany plakat na świecie”. Wśród wielu wyróżnień, które spotkały Rafała Olbińskiego warto wspomnieć jeszcze o londyńskiej „Nagrodzie Przeglądu Twórców”, przyznanej artyście za najlepszą brytyjską ilustrację. Dotychczas malarz otrzymał ponad 150 nagród. Fenomen dzieł Rafała Olbińskiego polega na wieloznacznym ujęciu rzeczywistych obrazów, które nabierają poetyckości i bajkowości dzięki zastosowaniu metafory oraz obecności intrygujących szczegółów, które przenoszą nas w świat magii. Bogactwo symboli oraz metafor, którymi naszpikowane są plakaty i obrazy sprawia, że każde dzieło artysty jest zapisem pewnej historii, którą widz odtwarza w swoim umyśle. Plakaty i obrazy artysty nie pozwalają widzowi przejść obojętnie wobec swego przekazu, zmuszają one do rozwiązania intelektualnej zagadki oraz zachęcają do zabawy w skojarzenia. Dzieła artysty przedstawiają najczęściej kobiety - nagie lub odziane w długie suknie, na których pojawiają się krajobrazy.
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
20 czerwca 2020
date_range
Cena wywoławcza
342 EUR
Estymacje
410 - 569 EUR
1 800 - 2 500 PLN
Cena sprzedaży
393 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
342 EUR
Przebicie
115%
Wyświetleń: 110 | Ulubione: 1
Aukcja
Damma

Damma

Aukcja sztuki
Data
20 czerwca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
I. OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

 1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.
 3. Aukcja ma charakter otwarty.

II. SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.


III. CERTYFIKATY

 1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.
 2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę lub inną osobę fizyczną lub prawną

IV. CENA

 1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.
 2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:
  1. organizacyjna w wysokości 15%,
  2. z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,
  3. opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.

V. ESTYMACJA

Dla każdego obiektu damma określa cenę wywoławczą odpowiadającą części wartości szacunkowej.


VI. ZAPŁATA. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić za wylicytowany obiekt w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia aukcji.
 2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.
 3. damma przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezapłacenia całej ceny w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie następuje w formie pisemnej.


VII. WYDANIE RZECZY

 1. Wydanie obiektu może nastąpić wyłącznie po przejściu własności na nabywcę.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia licytacji, odebrać obiekt z siedziby damma, po wcześniejszym uzgodnieniu z damma daty i godziny odbioru.
 3. damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu za każdą rozpoczętą dobę przechowywania obiektu, poczynając od 15-go dnia po zawarciu umowy (pkt. VIII.7)
 4. Opłata składu stanowi sumę dwóch wartości (a+b).
  (a)
  - 5zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach do: 50 x 50 x 5 cm
  - 10zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach do: 100 x 100 x 10 cm
  - 15zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach większych niż wyżej wymienione.
  (b)
  - 5zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości do 1000zł
  - 10zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości 1001-5000zł
  - 15zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości wyższej niż wyżej wymienione.
 5. Z chwilą przejścia własności obiektu ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia obiektu przechodzi na nabywcę.


VIII. SYSTEM LICYTACJI

 1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma. Przed przystąpieniem do licytacji aukcjoner może dokonać sprostowania i uzupełnienia informacji dotyczących obiektu ujawnionych w katalogu.
 2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.
 3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 
 4. Tabela podstawowych postąpień:
  Cena: Postąpienie 
  0 – 2 000: 100
  2 000 – 5 000: 200
  5 000 – 10 000: 500
   > 10 000: 1 000
 5. Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.
 6. Z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego regulaminu nabywcą staje się osoba której udzielono przybicia (pkt.VI.2 i XI.3)
 7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


IX. KATALOG / PRENUMERATA

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.


X. WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

 1. W licytacji może wziąć udział każda osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.
 2. damma nie pobiera wadium.
 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:
  1. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty, 
  2. licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,
  3. licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
 4. damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.
 5. Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma. 

XI. OBIEKTY

 1. damma gwarantuje autentyczność obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym ujawnionym w katalogu, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku udziału w licytacji w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późn.zm)
 2. damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 3. Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu obiektu sprzedawanego na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. (art. 20 ust. 2 ustawy o muzeach - Dz.U.2019, poz.917 z późn. zm.)
 4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.
 5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.


XII. WYSYŁKA

Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest równoznaczne z upoważnieniem damma do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Polski. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. damma dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności uiszczenia przedpłaty damma wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Damma
Kontakt
account_balance ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała
phone +48 504818699
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
keyboard_arrow_up
add