157

FERRERO- WIELKOŚĆ I UPADEK RZYMU. KOMPLET

add Twoja notatka 

Opis pozycji

GUGLIELMO FERRERO

WIELKOŚĆ I UPADEK RZYMU

t. 1-2 [komplet]

tom 1- PODBÓJ,

tom 2- JULIUSZ CEZAR

DZIEŁO NAGRODZONE PRZEZ AKADEMIĘ FRANCUSKĄ

przekład autoryzowany Leopolda Staffa


Wydawnictwo Plskie R.Wagnera, Poznań, BR [około 1905], str. 378+rozkładana mapa Imperium Rzymskiego, 398 +mapa Galji, format 13,5 x 21 cm

TOM PIERWSZY

I. Małe początki wielkiego państwa. II. Pierwsza ekspansja wojskowa i kupiecka Rzymu na Morzu Śródziemnem. III. Kształtowanie się społeczeństwa italskiego. IV. Marjusz i wielkie powstanie proletarjackie w starożytności. V. Sulla i reakcja zachowawcza w Rzymie. VI. Pierwsze kroki Juljusza Cezara. VII. Podbój Bitynji. VIII. Marek Licynjusz Krassus. IX. Nowe stronnictwo ludowe. X. Podój Armenji i długi Italji. XI. Upadek Lukullusa. XII. Marek Tuljusz Cycero. XIII. Projekt podboju Egiptu. XIV. Jak Cezar stał się demagogiem. XV. Katylina. XVI. Zdobycie Jerozolimy. XVII. Potwór trójgłowy. XVIII. Podbój.

 

TOM DRUGI.

I. Pierwszy błąd i pierwsze powodzenie Cezara w Galji. II. Przyłączenie Galji. III. Wielka polityka Cezara. IV. Drugi konsulat Krassusa i Pompejusza. V. Pierwszy zawód polityki cezarjańskiej. Podbój Brytanji. VI. Wielka katastrofa polityki cezarjańskiej. Najazd Persji. VII. Ostateczne przesilenie polityki Cezara. Bunt Galji. VIII. Zamieszki i postępy w Italji. IX. „De bello Gallico”. X. Troski wielkorządcy rzymskiego. XI. „Initium tumultus”. XII. „Bellum Civile”. XIII. Wojna Hiszpańska. XIV. Farsalos. XV. Kleopatra. XVI. Triumf Cezara. XVII. Ostatnie marzenie Cezara: podbój Persji. XVIII. Idy marcowe.

LICZNE ILUSTRACJE NA ODDZIELNYCH KARTACH


OPRAWA TWARDA PŁÓCIENNA Z EPOKI ZE ZŁOCENIAMI ORAZ GODŁEM IMPERIUM ROMANUM NA LICU

STAN BDB/ drobne przebarwienia

Aukcja
X Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
26 września 2020
date_range
Cena wywoławcza
100 EUR
Cena sprzedaży
118 EUR
Przebicie
117%
Wyświetleń: 31 | Ulubione: 0
Aukcja
Antykwariat Sobieski

Antykwariat Sobieski

X Aukcja książek i starodruków
Data
26 września 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add