12

RYSZARD SZOZDA, "Studium draperii", 2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 810 - 2 715 EUR | 8 000 - 12 000 PLN

wg zdjęcia Charlesa Brittina "Arrest at Federal Building", 1965
Obraz z cyklu BLACK, WHITE, COLORED.

Olej na płótnie

120 x 100 cm

sygn. Ryszard Szozda


Aukcja
Aukcja malarstwa Ryszarda Szozdy
gavel
Data
04 września 2020
date_range
Cena wywoławcza
1 810 EUR
Estymacje
1 810 - 2 715 EUR
8 000 - 12 000 PLN
Pozycja wycofana
praca już niedostępna
Cena sprzedaży
wycofana
Wyświetleń: 40 | Ulubione: 0
Aukcja
Galeria Nanazenit

Galeria Nanazenit

Aukcja malarstwa Ryszarda Szozdy
Data
04 września 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 4 minuty

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest galeria sztuki współczesnej NANAZENIT  z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 15.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba pełnoletnia, która zalogowała się na portalu Onebid i zaakceptowała niniejszy regulamin aukcji.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja prowadzona jest w internecie, gdzie Kupujący składają oferty, określając maksymalną kwotę za daną pozycję.
 5. Wszystkie wystawione na sprzedaż obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną w wysokości 18% ceny wylicytowanej.
 7. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej 2 godziny  przed rozpoczęciem licytacji. W imieniu tych osób, w czasie licytacji będzie licytował przedstawiciel organizatora.
 8. Postąpienie w licytacji:
  1. cena minimalna a 2000 pln - 100 pln
  2. 2000 pln a 5000 pln - 200 pln
  3. 5000 pln a 10000 pln - 500 pln
  4. powyżej 10000 pln - 1000 pln
 9. Złożonej oferty nie można wycofać, można jedynie obniżyć jej wysokość do poziomu aktualnej ceny danej pozycji.
 10. W przypadku złożenia oferty wyższej niż aktualna cena, system będzie automatycznie przebijał inne oferty i licytował w imieniu Kupującego do wysokości maksymalnej zdeklarowanej przez niego kwoty.
 11. Licytacja jest możliwa tylko do określonego dla danej pozycji czasu, po którym licytacja tej pozycji zostaje zamknięta.
 12. Złożenie oferty na 5 minut przed końcem czasu składania ofert wydłuża ten czas o kolejne 3 minuty.
 13. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której galeria NANAZENIT nie może sprzedać obiektu.
 14. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona trzykrotnym uderzeniem aukcjonerskiego młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 15. W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona. 
 16. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji.
 17. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego galeria NANAZENIT może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki.
 18. Do kwoty wylicytowanej galeria NANAZENIT dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Galeria wystawia faktury VAT marża. W szczególnych wypadkach galeria zobowiązana jest doliczyć także 5% z tytułu "droite de suite".
 19. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, galeria NANAZENIT może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 20. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie w regulaminowym terminie, galeria NANAZENIT może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 21. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 22. Galeria NANAZENIT nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Galeria NANAZENIT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 23. Galeria NANAZENIT nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane wg przepisów obowiązującego prawa.
 24. Informujemy, że zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.
 25. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez galerię NANAZENIT podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Galeria NANAZENIT gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z klientem.
O aukcji

Aukcja obrazów Ryszarda Szozdy z wystawy Again, która miała miejsce w galerii Nanazenit.


O wystawie:

W KZ Dachau wzniesiono w 1968 Pomnik Narodów, na którym - jako przestrogę - w pięciu językach umieszczono napis “Nigdy więcej”. W tym samym roku siły zbrojne USA w Wietnamie osiągnęły 549.000 żołnierzy, zastrzelono Martina Lutera Kinga a w całych Stanach wybuchły zamieszki rasowe. W Polsce rozpoczęto antysemicką nagonkę a Praską Wiosnę spacyfikowano czołgami. W wojnie pomiędzy Nigerią i Biafrą ginie 3.000.000 cywilów.

“Again” dokumentuje historię przemocy. Wystawa jak rollercoaster wiezie nas przez zamieszki i egzekucje, jest w bajkach i filmowych zapisach z wojskowych dronów. Obecna wszędzie przemoc oślepia - w końcu przestajemy ją widzieć, akceptujemy ją i kapitulujemy. Cykl zamyka się - jesteśmy skazani na wieczne “Again”.


Czy dopiero w obliczu klęski i poczucia bezradności zdobędziemy się na wysiłek i przyznamy że “czułość” Olgi Tokarczuk jest jedynym wyjściem?
Czy odnajdziemy w sobie siłę i pokorę? Czy potrafimy zrezygnować z własnych racji i ze skupieniem zajrzeć “w drugi byt, w to co nie jest “ja”? (…)
Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny.” *

* ”Czuły narrator” Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk
© THE NOBEL FOUNDATION 2019


bio. artysty:

Ryszard Szozda, urodzony w 1976 w Krakowie.
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2001 roku.
W latach 1999 - 2000 studiował na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Duisburg-Essen w Niemczech.
Do 2007 zajmował się przeważnie grafiką i fotografią, od 2012 skoncentrował się na malarstwie.
W swoich pracach eksploruje tematy związane z symboliczną przemocą, zagrożeniem rasizmem i wojną obecną we współczesnej ikonosferze.
Autor projektów: Sig Sauer i Wiza Amerykańska w 2000 roku w Galerii Otwartej prowadzonej przez Rafała Bujnowskiego i Wilhelma Sasnala.
Współtwórca i reżyser filmu dokumentalnego "Don't pay me" o negacji konwencjonalnego priorytetu gromadzenia pieniędzy i dóbr (http://www.dontpayme.com/).
Współ-redaktor audycji "Ptaki i ornitolodzy" o sztuce współczesnej w internetowym projekcie radiowym Radio Głosy (radioglosy.pl).
Autor wielkoformatowych obrazów do przedstawienia "Zew Cthulhu" w reżyserii Michała Borczucha w Teatrze Nowym w Warszawie w 2017 (nowyteatr.org/pl/event/zew).
Laureat nagrody głównej Arte Laguna Prize 2019 w Wenecji.
www.artelagunaprize.com/archive/2018-2019/winnersFAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Galeria Nanazenit
Kontakt
room
ul. Zwycięzców 15
03-936 Warszawa
keyboard_arrow_up
add