126

[Mapa Polski i Litwy] Folino Bartolomeo 1770

add Twoja notatka 

Opis pozycji

[Mapa Polski i Litwy] Folino Bartolomeo, Carte générale et nouvelle de toutte la Pologne du Grand Duchè de Lithuanie et des pais limitrofes Gravée par B. Folin capitaine au Corps d'Artillerie de la Couron[n]e de Pologne à Varsovie 1770

[Wyd. Michał Gröll], wym. 101x86cm /podklejona na płótnie, składana na 24 części po złożeniu wym. 21,5x18cm, w jednym rogu (zgięciu) nieznaczny ubytek o wym.2x1,5cm, od góry przyklejone trzy kółeczka do wieszania na ścianie, punktowe zaplamienia.

Aukcja
II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
gavel
Data
10 listopada 2020
date_range
Cena wywoławcza
1 091 EUR
Cena sprzedaży
2 500 EUR
Przebicie
229%
Wyświetleń: 172 | Ulubione: 3
Aukcja
Księgarnia Światowid

Księgarnia Światowid

II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
Data
10 listopada 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  200
  > 50
  500
  > 100
  1 000
  > 200
  2 000
  > 500
  5 000
  > 1 000
  10 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane w terminie do 10 dni od zaksięgowania wpłaty. 
 7.  Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej i In Post.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji..
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze ewidencyjnej zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Księgarnia Światowid
Kontakt
room
Starodomaszowska 30/46
25-315 Kielce
phone
+48 41 343 80 13; 602-364-811
keyboard_arrow_up
add