33

Zdzisław BEKSIŃSKI, Bez tytułu, 2 połowa lat ’90. XX w.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Zdzisław BEKSIŃSKI (ur. 1929 r. Sanok, zm. 2005 r. Warszawa)
Bez tytułu, 2 połowa lat ’90. XX w.
grafika - fotomontaż komputerowy na papierze, 70 x 100 cm (w świetle passe-partout 60 x 80 cm)
oprawiony

Absolwent architektury na Politechnice Krakowskiej (1952). Początkowo fotograf (1953-1960), potem rysownik, grafik i malarz. Między 1955 a 1959 rokiem jednocześnie fotograf i malarz. W swej twórczości na początku lat 60. z powodzeniem zajmował się także rzeźbą. Członek ZPAP, a w latach 1957-1963 także ZPAF.
Po ukończeniu studiów na Politechnice Krakowskiej Beksiński wrócił do rodzinnego Sanoka. Już w pierwszej połowie lat 1950. wykonał dojrzałe prace fotograficzne, a także zainteresował się malarstwem, a później malarstwem materii. W 1957 roku zawiązała się nieformalna grupa: Beksiński, Lewczyński, Schlabs, która aktywnie działała do 1959 roku, choć jej ostania wystawa zorganizowana przez Otto Steinerta odbyła w w Deutsche Gesselschaft für Photografie w Kolonii. W ramach grupy Beksiński był najbardziej zorientowanym teoretycznie artystą i wykonał najbardziej radykalne prace o charakterze surrealistyczno-ekspresjonistycznym. Indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym w 1958 roku. W 1959 roku w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym miała miejsce wystawa tej nieformalnej grupy, która przeszła do annałów historii fotografii polskiej jako Antyfotografia. Beksiński zaprezentował na niej słynną pracę ”Gorsety sadysty” oraz zestaw czternastu prac bez tytułu, które powstały z inspiracji fotografią surrealizmu i teorią montażu filmowego słynnego radzieckiego konstruktywisty Wsiewołoda Pudowkina. W zestawach Beksiński wykorzystywał zdjęcia amatorskie, reprodukcje z czasopism (w tym z pism pornograficznych), zniszczone negatywy, jak też reprodukcje tekstów słownikowych, które zestawiał w formie odwołującej się do narracji filmowej. Wszystko opatrywał szokującymi i zaskakującymi tytułami wchodzącymi w interakcję z zestawionymi fotografiami. W 1958 roku w numerze 11. "Fotografii" opublikował tekst "Kryzys w fotografice i perspektywy jego przezwyciężenia" - jeden z najważniejszych teoretycznych tekstów na temat fotografii, jakie napisano w Polsce w XX wiekuJego dorobek fotograficzny liczący sto kilkadziesiąt fotografii, zachowany wyłącznie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, należy do najważniejszych osiągnięć fotografii polskiej XX wieku, będąc prekursorskim do body-artu, konceptualizmu i sztuki fotomedialnej, gdyż artysta z założenia starał się przekraczać istniejące kanony w fotografii artystycznej.
Później poświęcił się malarstwu. W 1959 roku brał udział w prestiżowej III Wystawie sztuki nowoczesnej w Zachęcie w Warszawie a w 1960 roku w jeszcze bardziej ważnej ekspozycji przygotowanej z okazji Kongresu AICA w Krakowie. W końcu lat 1950. i na początku 1960. Beksiński był jednym z najciekawszych polskich malarzy; odwoływał się do poezji Rainera Marii Rilkego i treści egzystencjalnych. Około 1960 roku wykonywał prace graficzne o ekspresjonistyczno-turpistycznej formie w technice heliotypii na materiale fotograficznym oraz rzeźby z gipsu i metalu nawiązujące do twórczości Henry'ego Moore'a. W drugiej połowie lat 1960. poświęcił się grafice i rysunkowi nasyconym perwersyjnymi erotycznymi obsesjami, które przenikały się z symbolami śmierci. Duże znacznie dla jego kariery artystycznej miała wystawa w Starej Pomarańczarni w Warszawie zorganizowana przez Janusza Boguckiego w 1964 roku, która spowodowała, że artysta stał się modny i popularny. Od końca lat 60. do początku 70. w jego twórczości pojawiły się motywy religii Dalekiego Wschodu, w czym było widać wpływ, jaki wywarł na artystę katowicki twórca Andrzej Urbanowicz, z którym, podobnie jak Jerzy Lewczyński, pozostawał w bliskich kontaktach. Twórczość Beksińskiego z lat 80. wykazuje nawiązania do metody "fotografowania snów" (określenie artysty), a także do malarstwa barokowego, malarstwa dziewiętnastowiecznego i abstrakcji niegeometrycznej w wyniku czego stworzył indywidualny styl, w pracach o tematyce erotycznej, w pejzażu czy w portrecie zbliżający się do wizji apokaliptycznych, balansując na granicy kiczu. Od końca lat 90. artysta tworzy także grafiki cyfrowe - kolorowe i czarno-białe, sięgając w nich po swe zdjęcia. Bardzo istotna jest fotograficzna twórczość artysty i wczesny okres jego twórczości rzeźbiarskiej i malarskiej do końca lat 70. Był jednym z nielicznych artystów, który na początku lat 60. świadomie porzucił dziedzictwo awangardowe poszukując syntezy różnych stylistyk, co można łączyć z zapowiedzią przełomu postmodernistycznego, jaki nastąpił w sztuce światowej w latach 60. i 70. a w polskiej w latach 90. Twórczość fotograficzna Zdzisława Beksińskiego pokazana została na kilku wystawach: "Zdzisław Beksiński. Od awangardy do postmodernizmu", Muzeum Regionalne w Kutnie, 1993; "Antyfotografia i ciąg dalszy. Beksiński, Lewczyński, Schlabs", Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1993; "Zdzisław Beksiński. Fotografie 1953-1959", Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2001/2002.
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historycznego w Sanoku.

Aukcja
2 Jesienna Aukcja Sztuki
gavel
Data
06 listopada 2020
date_range
Cena wywoławcza
219 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 139 | Ulubione: 2
Aukcja
NEXT - Aukcje Sztuki

NEXT - Aukcje Sztuki

2 Jesienna Aukcja Sztuki
Data
06 listopada 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 3 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

1. Organizator.
Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny NEXT - Aukcje Sztuki prowadzący działalność
w formie spółki cywilnej pod nazwą: PROJEKT 31 s.c. Andrzej Malingowski, Sławomira Malingowska ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, NIP: 953-263-67-89. www.galerianext.pl

2. Przedmiot aukcji.
Przedmiotem licytacji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez ich właścicieli.
Organizator aukcji jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcji a kupującymi. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty stanowią ich własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.

3. Katalog.
Aukcji towarzyszy katalog, opublikowany w formie elektronicznej lub drukowanej, gdzie informacyjnie przedstawione są wszystkie wystawione do licytacji obiekty. Każdy obiekt posiada swój numer, opis i zdjęcie. Zawarte w katalogu aukcyjnym opisy wykonywane
są w najlepszej wierze z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia i dostępnej dokumentacji.
Mogą być one uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera, albo osobę przez niego upoważnioną przed rozpoczęciem licytacji.

4. Wystawa.
Wystawy obiektów aukcyjnych dostępne od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 -17:00
a w dniu licytacji - 10:00 - 19:00 – wstęp wolny. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

5. Rejestracja, udziału w aukcji  i składanie „zleceń chęci kupna”.
Każdy rejestrujący swój udział w licytacji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Aukcji
i zobowiązuje się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z odpowiednimi opłatami aukcyjnymi w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie zlecenia chęci kupna internetowe
i telefoniczne przyjmowane są maksymalnie do godziny 17:00 w dniu aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Opcją udziału w licytacji dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji  jest złożenie zlecenia licytacji
„z limitem ceny” lub „ proszę dzwonić”. Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej.
5.1. Rejestracja – licytacja osobista.
Możliwa jest przed rozpoczęciem aukcji i zapewnia osobiste uczestnictwo w licytacji na sali. Odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i odbiór tabliczki z numerem aukcyjnym. Pracownik dokonujący rejestracji ma prawo prosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
5.2. Rejestracja elektroniczna.
Odbywa się po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu na naszej stronie internetowej  www.galerianext.pl i wypełnieniu odpowiedniego formularza ze swoimi danymi. Następnie uczestnik może złożyć „zlecenia chęci kupna” wybranych obiektów. Formularz zgłoszenia chęci kupna znajduje się pod każdą pozycją w katalogu aukcyjnym.


5.3. Rejestracja telefoniczna.
Organizator może również zarejestrować uczestnika licytacji telefonicznie (tel. 509 351 515)
i przyjąć „ zlecenie chęci kupna”  aby reprezentować go podczas aukcji. Niezbędne jest przesłanie e-mailowo lub telefonicznie fotokopii swojego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych.

6. Licytacja w imieniu klienta.
Aby uczestniczyć w licytacji wystarczy złożyć swoje zlecenie „chęci kupna” elektronicznie, telefonicznie lub wypełnić formularz w siedzibie domu aukcyjnego. Obowiązuje wyżej opisana formuła Rejestracji i składania zleceń. Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisane usługi licytacji w imieniu klienta są bezpłatne i poufne.
6.1. Obsługa zleceń z opcją „z limitem ceny”.
Podczas aukcji nasz pracownik w Państwa imieniu licytuje obiekt, na który zostało złożone zlecenie maksymalnie do podanego w zleceniu limitu ceny. W przypadku wygranej licytacji klient na adres e-mail otrzymuje informację z potwierdzeniem wygranej i rozliczenie zakupu.
6.2. Obsługa zleceń z opcją ”proszę dzwonić”.
Istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników.
W tym celu łączymy się telefonicznie z klientem podczas trwania aukcji przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia
z podanym przez klienta numerem telefonu. Organizator rekomenduje wskazanie maksymalnego limitu ceny, do której można licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

7. Aukcja.
Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną, zwaną dalej Aukcjonerem, który ma prawo do swobodnego zarządzania obiektami, rozdzielania lub łączenia, wycofania z licytacji bez konieczności podania przyczyny. Obiekty wystawione na aukcji licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Licytacja odbywa się
w górę według tabeli postąpień. O wysokości postąpienia lub powtórzeniu licytacji decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera - jest to równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Organizatorem a Licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, Aukcjoner jest odpowiedzialny za rozstrzygnięcie ewentualnego konfliktu. Może też ponownie rozpocząć licytację obiektu.

8. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której rozpoczyna się licytacja. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie.

9. Estymacja.
Estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

10. Cena gwarancyjna.
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

11. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w przypadku, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Organizator zobowiązuje się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantując możliwości zakupu w wylicytowanej cenie. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść swoją ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub komitent zaakceptuje wylicytowaną kwotę, umowa kupna-sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie siedmiu dni od dnia aukcji, obiekt uznaje się za niesprzedany. W tym okresie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta klient, który wylicytował obiekt warunkowo zostaje o tym poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

12. Tabela postąpień.
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner podaje kolejne postąpienia według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej  wysokości postąpienia i przyjąć inną wysokość oferty.

do 2 000 zł  - postąpienie co 100 zł
2 000 zł - 5 000 zł - postąpienie co 200 zł
5 000 zł - 10 000 zł - postąpienie co 500 zł
10 000 zł - 20 000 zł - postąpienie co 1 000 zł
20 000 zł - 30 000 zł - postąpienie co 2 000 zł
30 000 zł – 50 000 zł - postąpienie co 3 000 zł
powyżej 50 000 zł - postąpienie co 5 000 zł
lub według uznania Aukcjonera

13. Dogrywka.
Po zakończeniu aukcji Aukcjoner może ogłosić dogrywkę na obiekty, które nie znalazły nabywcy w głównej licytacji. Minimalna cena nabycia jest wyższa od ceny wywoławczej
o dwa postąpienia. W przypadku zainteresowania więcej niż jednej osoby Aukcjoner przeprowadza pomiędzy nimi licytację wg tych samych zasad co licytacja główna.

14. Sprzedaż obiektów niesprzedanych.
Jeszcze przez 14 dni od dnia aukcji oferowane są wszystkie obiekty niesprzedane podczas głównej licytacji w cenach uzgodnionych z komitentem. Zakup ten też podlega opłatom aukcyjnym.

15. Opłata aukcyjna.
Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy  obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz
z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.

16. Opłata droit de suite.
W Polsce opłaty wynikające z droit de suite reguluje art.19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą
w Unii Europejskiej dyrektywą  2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. W katalogu aukcyjnym obiekty, które są objęte opłatą wynikającą z droit de suite są odpowiednio opisane. Jest to opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego aukcję, w przypadku, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.
16.1. Stawki obliczania opłaty droit de suite.
=5% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 EUR.
=3% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 EUR do równowartości 200 000 EUR.
=1% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 EUR do równowartości 350 000 EUR.  
=0,5% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 EUR do równowartości 500 000 EUR.
=0,25% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 EUR jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 EUR.

17. Płatność.
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty najpóźniej
w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
Przyjmujemy płatność gotówką, kartami płatniczymi i kredytowymi oraz przelewem na rachunek bankowy Organizatora: Projekt 31 s.c. Andrzej Malingowski Sławomira Malingowska ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz
Numer rachunku bankowego: 13 81420007 0045 4034 2000 0001
W przypadku opóźnienia w zapłacie, organizator uprawniony jest do naliczania odsetek
ustawowych lub może odstąpić od umowy. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłaty aukcyjne.

18. Dokumenty sprzedaży.
Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikat Autentyczności, paragon lub na wyraźne życzenie klienta fakturę VAT-marża (najpóźniej siedem dni od daty zapłaty).

19. Odbiór.
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty. Wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakupione obiekty mogą zostać wydane tylko nabywcy lub osobie posiadającej pisemne jego upoważnienie.
Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu. Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w ciągu 21 dni od dnia aukcji. W przeciwnym razie klient może być obciążony kosztami magazynowania.

20. Dane.
Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi
i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora i podmiotów powiązanych, które mogą je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.


O aukcji

Wystawa poprzedzająca aukcję od 30 października.

Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny NEXT
ul. Poznańska 31
85-129 Bydgoszcz


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
NEXT - Aukcje Sztuki
Kontakt
room
ul. Poznańska 31
85-129 Bydgoszcz
phone
+48 509 351 515
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
w dniu aukcji lub wernisażu: 10:00 - 21:00
Przyjmowanie obiektów na aukcje
ul. Poznańska 31
85-129 Bydgoszcz
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
add