38

Katarzyna Kołtan, Miriam, 2014

add Twoja notatka 
Katarzyna Kołtan, Miriam, 2014Katarzyna Kołtan, Miriam, 2014
Opis pozycji
tempera jajeczna, płyta, 80 x 80 cm
sygn. p.d.: monogramem autorskim KK MM XIV
Aukcja
51 Aukcja Młodej Sztuki
gavel
Data
02 lipca 2015
date_range
Cena wywoławcza
120 EUR
Cena sprzedaży
1 075 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
911 EUR
Przebicie
897%
Wyświetleń: 74 | Ulubione: 0
Aukcja
Sopocki Dom Aukcyjny

Sopocki Dom Aukcyjny

51 Aukcja Młodej Sztuki
Data
02 lipca 2015
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
 2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.
 4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż 100 zł. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 8. Wszystkie obiekty na Aukcji Młodej Sztuki mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.
 9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 13. Sopocki Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obrazu w czasie transportu.

O aukcji
Sopocki Dom Aukcyjny
ul. Nowy Świat 54/56, Warszawa
FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Sopocki Dom Aukcyjny
Kontakt
account_balance ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 81-767 Sopot
phone 58 550 16 05
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 11.00 - 18.00
sobota: 11.00 - 15.00
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje

Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 43

Sztuka dawna
telefon: +48 58 550 16 05
mail: [email protected]

Sztuka współczesna
telefon: +48 58 551 22 89 mail: [email protected]

Gdańsk, ul. Długa 2/3

telefon: +48 58 301 05 54
mail: [email protected]

Kraków, Rynek Główny 43

telefon: +48 12 429 12 17
mail: [email protected]

Warszawa, Nowy Świat 54/56

telefon: +48 22 828 96 98
mail: [email protected]

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
keyboard_arrow_up
add