PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

WDA - MiM

17/03/2018
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKATR*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKATR*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKAT
R*-, 10 złotych 1925, Bolesław Chrobry, PRÓBA w złocie, stempel głęboki, UNIKATCena wywoławcza
220 000 PLN
Estymacje
300 000 - 450 000 PLN
Stan zachowania
SP/1 UNIKAT, R*
Cena sprzedaży
383 600 PLN
Przebicie
174%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)Stan zachowania: SP/1
Estymacje: 300 000 - 450 000 PLN

Unikatowa moneta odkryta i po raz pierwszy opisana w Przeglądzie Numizmatycznym 99/2017 przez największego specjalistę od monet II RP, autora monografii “Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939” Janusza Parchimowicza. Dzięki uprzejmości odkrywcy poniżej umieszczono obszerne fragmenty z artykułu (całość do przeczytania w serwisie onebid) oraz wykorzystano doskonałe zdjęcia autora: “Monet próbna wybita została stemplem bardzo zbliżonym do lustrzanego, głębszym od stosowanego przy monetach obiegowych. Rant monety próbnej różni się od rantu monety obiegowej, [jest on] ząbkowany w niespotykany sposób. Po całym obwodzie rantu przez środek przebiega linia. Prawdopodobnie była to zaplanowana cecha, mająca odróżnić monety próbne od obiegowych. Kolejną cechą wyróżniającą monetę próbną są trójkąciki na obrzeżu monety. Podobnie jak w 20-złotówce[próbnej] są one inne niż w monecie obiegowej. Moneta próbna ma szersze obrzeże, a wychodzące z niego trójkąty są mniej ostre, bardziej przypominają falę. Na monecie obiegowej trójkąty są ostro zarysowane.[..] Do wykonania tego stempla zastosowano inną redukcję przy przenoszeniu rysunku z modelu na patrycę.[...] Stemplem którym została wybita opisywana tutaj moneta wybijano także inne monety próbne. Pokazałem je w swojej książce “Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939”. Są to pozycje P 151a (moneta z brązu ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie) i P 151c (moneta z miedzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie). Obie powyższe monety mają nietypowy rant ząbkowany, podobnie jak opisywana obecnie próba w złocie[...]inny od rantu monet obiegowych.” Bliźniaczą, również unikatową, do opisywanej monety - 20zł z Chrobrym opisał, w Biuletynie Numizmatycznym 286, inny wielki badacz polskich monet Janusz Kurpiewski zwracając uwagę na: “stempel wysokiej jakości, nieomal lustrzany”, “stempel wyraźnie głębszy” niż na monetach obiegowych, odmienny - gładki rant, inną redukcję, odmienne obrzeże o “falistych trójkącikach”. Warto też zauważyć, że zarówno dla 10zł jak i 20zł z Chrobrym na monecie obiegowej delikatnie zmniejszono orła i poprawiono jego centrowanie tak, że nie dotyka on piórami słowa Polska i nominału z prawej strony. W obu przypadkach mamy więc do czynienia z PRÓBĄ technologiczną/akceptacyjną dla złotej monety obiegowej. Ze względu na wspomniane niedoskonałe centrowanie orła oraz zbyt głęboki stempel zarówno awersu jak i rewersu, projekt zmieniono w wersji przeznaczonej do obiegu. Co więcej w rozporządzeniu ministra skarbu z 14 VI 1926 roku, C. Klarnera o wzorze złotych monet 10 i 20 zł wprowadzonych do obiegu w załączniku mamy już prawidłowe wizerunki monet obiegowych z ostro zarysowanymi trójkącikami i mniejszym orłem. Bicie prób stemplem głębokim i używanie stempla płytkiego dla monet obiegowych jest zjawiskiem powszechnym. W polskim mennictwie dwudziestolecia międzywojennego, najbardziej znanym przykładem tego typu jest chociażby kolekcjonerski głęboki sztandar, czy próbna nike 1928 bita stemplem głębokim - Parchimowicz P142a,b,c W mennicach innych krajów również zmagano się z problem zbyt wysokiego reliefu na projekcie artysty, który przeniesione na monetę musiał być znacznie płytszy. Wynikało to zarówno z trudnością bicia takich monet jak i szybkim wycieraniem się ich w obiegu. Najbardziej znanym przykładem jest tu $20 St. Gaudens, które to w pierwotnej wersji przy nacisku 172 tonowej prasy wymagało 9 uderzeń stempla do odbicia pełnych reliefów. Wysokość reliefów w tym projekcie obniżano dwukrotnie, dziś oryginalne próbne bicia kosztują powyżej 2 milionów dolarów.
W dwudziestoleciu międzywojennym monety próbne wybijano najczęściej w nakładach od kilkudziesięciu do ponad 100 sztuk, w każdym typie, co łącznie daje kilka tysięcy monet. Próby w złocie najczęściej odbijano w pojedynczych egzemplarzach, czasem w trzech, a najwyższe nakłady sięgały sześciu sztuk! Ich sumaryczna ilość to mniej niż 40 egzemplarzy, z których większość typów nigdy nie pojawiła się w sprzedaży. Część z nich w czasie burzliwej historii zaginęła, bądź została bezmyślnie przetopiona. Próby w złocie możemy podzielić na dwa typy, pierwszy to próby kolekcjonerskie, wybite głównie dla Stefana Markowskiego powiązanego z kancelarią prezydenta Ignacego Mościckiego. Prób tych jak podaje Władysław Terlecki miało być 10 typów, odbitych zarówno ze stempli monet obiegowych jak i próbnych w powierzonym przez Markowskiego złocie. Najprawdopodobniej są to m.in. odbitki jedno - i dwugroszówek oraz 3 typy 5zł z Konstytucją. Do tej grupy należy zdecydowana większość złotych prób jaka po II wojnie była w ofercie aukcyjnej. Drugim typem są próby monet, które miały być złotymi monetami obiegowymi i jako takie wymagały próbnego bicia w złocie w celach technologicznych i akceptacyjnych, te są jeszcze rzadsze i zdecydowanie ciekawsze. Jedną z nich jest oferowany egzemplarz 10zł z Chrobrym.
Złote próby II RP to monety legendarne, po wojnie chyba największą ich kolekcję posiadał egipski król Faruk, którego zbiór został sprzedany w 1954r. W bliższych nam czasach największa kolekcję, aż czterech sztuk posiadał H. Karolkiewicz, co więcej wszystkie z nich wcześniej należały do wspomnianego króla Faruka. “Najnowsze” notowania złotych prób to:
- kolekcja Belzbergów poz 1031(ex. Karolkiewicz) w 2008r - 5zł 1925 P139g 218.500$
- ANPN3 poz.272(ex. Karolkiewicz) w 2012r - 2gr 1923 P103d 264.500zł
Idealny, menniczy stan zachowania.
Unikat, ozdoba każdego, nawet najbardziej zaawansowanego zbioru monet.
Średnica: 19.00 mm
Waga: 3.29
Literatura: PN99

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Regulamin

1. Organizatorami aukcji są dwie firmy WDA i MiM (Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik NIP: 524-136-01-51 (tel. 501-013-878), Monety i Medale Romuald Sawicz NIP: 522-219-58-05 (tel. 601-291-904).     

2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek Właścicieli Przedmiotów, co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Właścicielem Przedmiotów. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie z Właścicielami, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów komisowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.

4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.

5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg. własnego uznania.

6.  Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.

7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania przelewem należności w ciągu 21 dni od zakończenia licytacji. Dostępna jest zapłata gotówką, dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 €. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, w wyniku indywidualnych ustaleń między stronami, zawartymi przed rozpoczęciem licytacji.

8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.

9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.

10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie.

12. W opisach aukcji, nazwy przedmiotów zostały poprzedzone stopniami rzadkości RRR-, RR-, R,-, które oznaczają rzadkość wg. Organizatorów. Skala rzadkości oparta jest o system znany z wielu opracowań, m.in. z referencyjnego 18 tomowego katalogu Edmunda Kopickiego, gdzie dla monet ekstremalnej rzadkości (z unikatami włącznie) nadano trzy R-ki (RRR-), dla monet bardzo rzadkich dwie (RR-), dla monet rzadkich jedną (R-). W opisach użyte zostały również określenia oparte o statystyki występowania danej monety w dniu robienia opisu w tabelach amerykańskich firm gradingowych NGC i PCGS: MAX NOTA - oznacza że moneta posiada najwyższą notę dla danego typu w firmie której została zagradowana, 2ga MAX NOTA - oznacza drugą najwyższą notę w firmie w której została zagradowana , MAX ŚWIAT - oznacza że nota numeryczna jest najwyższa patrząc zarówno na tabele NGC jak i PCGS. W wyjątkowych przypadkach użyte zostały określenia: do najlepszych kolekcji, do najznamienitszych kolekcji. Oznaczają one, że dany przedmiot, wg. oceny Organizatorów, jest bardzo rzadki i trudny do zdobycia lub trudny do zdobycia w oferowanym stanie zachowania. Duża częstość używania tych zwrotów, może wystąpić w chwili oferowania w sprzedaży aukcyjnej zaawansowanych zbiorów.

13. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.

14. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

15.  Rozliczenie następuje poprzez dokonanie dwóch przelewów na rachunek bankowy Organizatorów. Aukcję organizują dwie firmy, kupujący po zakończeniu otrzyma zestawienie wygranych walorów oraz dane i kwoty do wykonania dwóch oddzielnych przelewów. Kupujący ponosi tylko jeden koszt wysyłki, walory zakupione w obydwu firmach zostaną wysłane w jednej przesyłce. Dla wygody kupujących, walory zostały w katalogu ułożone chronologicznie, bez podziału na firmy Organizatorów. W szczególnych przypadkach, gdy kupujący wylicytował walory tylko od jednego Organizatora, otrzyma w powiadomieniu informację z danymi do przelewu całej kwoty tylko jednego Organizatora.

Warszawski Dom Aukcyjny, właściciel rachunku: WDA, numer rachunku: 91 1940 1076 3018 6460 0000 0000

Dla EUR: IBAN: PL89 1050 1025 1000 0090 7121 2477 SWIFT: INGBPLPW,          Dla USD: IBAN: PL78 1050 1025 1000 0090 6198 4580 SWIFT: INGBPLPW 

Monety i Medale Romuald Sawicz, właściciel rachunku: M.i M. Romuald Sawicz, numer rachunku : 67 1090 1014 0000 0001 3539 4916,

Dla EUR: IBAN: PL18 1090 1014 0000 0001 3539 4925 SWIFT: WBKPPLPP,           Dla USD: IBAN: PL84 1500 1012 1110 1003 5332 0000 SWIFT: WBKPPLPP

16. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.

17. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w jednej z siedzib firm, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty przesyłki kurierskiej w kwocie 25 zł. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 10 dni roboczych. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex. Każdorazowo koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie, najczęściej jest to ok. 35 zł. Przesyłki wysyłane są w imieniu i na zlecenie kupującego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za towar zaginiony w transporcie. Firma reprezentuje klienta w ewentualnym sporze z Pocztex.

18. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.

19. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.

20. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.

21. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.Wyświetleń: 1344 | Ulubione: 14

Pozostałe aukcje

01/06/2019
30/03/2019
29/12/2018
29/09/2018