9

Matejko Jan (1838-1893), Pieśń, 1887

add Twoja notatka 
Matejko Jan (1838-1893), Pieśń, 1887Matejko Jan (1838-1893), Pieśń, 1887
Opis pozycji
rytował Walenty Ciechomski w drzeworytni Bronisława Puca
drzeworyt, papier; 31 x 26 cm (w świetle oprawy); sygn. na płycie l. d.: Jan Matejko 1886
oraz p. d.: B: PUC-W.CIECHONSKI Sc.
Lit.: M. Opałek, "Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia", Ossolineum, 1949, s. 45, 60;
Praca pochodzi z teki: "Album Artystyczne", nakładem Zjednoczonego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1888.
Aukcja
Aukcja grafiki
gavel
Data
19 grudnia 2017
date_range
Cena wywoławcza
95 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 44 | Ulubione: 0
Aukcja
Piękne Książki - współpraca Andrzej Ważny

Piękne Książki - współpraca Andrzej Ważny

Aukcja grafiki
Data
19 grudnia 2017
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
 
Regulamin
 1. Organizatorem Aukcji jest Księgarnia-Antykwariat Piękne Książki z siedzibą ul. Puławska 134a, 02-624 Warszawa.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej. 
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji 
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną. 
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: Piękne Książki ul.Puławska 134a 02-624 Warszawa . Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 7. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 605 188 828  lub pocztą elektroniczną [email protected]
 8. Obiekty aukcyjne można oglądać w Księgarni Piękne Książki Warszawa ul.Puławska 134a codziennie w godzinach 10-18 w dniach poniedziałek-piątek od dnia 5 grudnia.
 9. Wszystkim osobom i instytucjom , które dokonały zakupu na aukcji wyślemy pocztą elektroniczną w dniach 11 grudnia –18 grudnia 2017 informację o zakupie wraz ze specyfikacją i numerem konta do wpłaty . 
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. 
 12. Koszty wysyłki wynoszą w zależności od wagi paczki od 13 zł. Wszystkie przesyłki wysyłamy kurierem Fedex z odpowiednim ubezpieczeniem wartościowym.
 13. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.). 
 14. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. 
 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów. 
 16. Organizatorzy mają prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny. 
 17. Organizatorzy , w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji. 
 18. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 19. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu dotyczącej aukcji.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
keyboard_arrow_up
add