Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

09/02/2019
Jan Kazimierz II, Szeląg Wilno 1652 - 360 - z 'pojedynku' MAJNERTA


Cena wywoławcza
200 PLN
Stan zachowania
3+
Rozpoczęcie aukcji na żywo
Przyjmowanie ofert: 25/01 00:00 - 15/02 23:59

Złóż limit

PLN .00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia sę dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.
Stan zachowania: 3+

"Dzieło" Majnerta, na które nabraliśmy się nie tylko my (A6/2531), ale i sam Karol Beyer, na co zwrócił nam uwagę Lech Kokociński.

Szeląg litewski z cyfrą "360" pod Pogonią jest specyficzną pamiątką "pojedynku fałszerza z uczonym"- tj. Józefa Majnerta z Karolem Beyerem, jaki odbył się w Warszawie ok. połowy XIX wieku, w kręgu warszawskich starożytników skupionych w "kółku numizmatycznym". Lech Kokociński pojedynek ten opisał szczegółowo na łamach  Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych (nr.1-2/1999).

Majnert, na oryginalnych szelągach litewskich, w miejsce herbu Gozdawa, dograwerował precyzyjnie dodatkowe cyfry "360". Jak podaje Kostrzębski, w celu "okpienia o zakład Karola Beyera, który rzeczywiście w pierwszej chwili uradowany okazami pośpiesznie nabył i -zakład przegrał".

W zbiorach Lecha Kokocińskiego znajduje się taki przerobiony przez Majnerta szeląg z roku 1653. Nasz szeląg z roku 1652 dotychczas w zbiorach nie został odnotowany. Autor w cyt. powyżej artykule pisał o tych szelągach: "... wg Kopickiego i Gumowskiego istnieją szelągi bilonowe z 1652 r z napisem otokowym i cyfrą 360. Być może, że mało znam polskie zbiory, ale takiej monety z autopsji nigdy nie spotkałem". Opisując dalej dzieje mennicy, które by dawały podstawy do wybicia takiej monety w czasach Jana Kazimierza, L.Kokociński podważa tą możliwość, kończąc swój artykuł sentencją "... należałoby baczniej przyjrzeć  się litewskim szelągom bilonowym z napisem i datą pod kątem ich autentyczności."

Porównując "dzieło" Majnerta z 1653 r. ze zbioru Lecha Kokocińskiego z niniejszym egzemplarzem z 1652 r. - nie ma żadnej wątpliwości, że cyfra "360" na obu monetach jest identycznie wykonana, tą samą metodą, i cyfry te są identyczne. W świetle opisu świadka "pojedynku", wybitnego numizmatyka, jakim był Kostrzębski, fałszerstwo tych szelągów nie budzi wątpliwości.

Tym samym, poczet fałszerstw dokonanych przez Majnerta, powiększył się o litewskie szelągi.

Wyjątkowo ciekawa i bardzo rzadka pozycja.

Polecamy.

Srebro, średnica 16.2 mm, waga 0.48 g
Literatura: Kopicki jak 3583 (R6), Ivanauskas -, WZN 1-2/99

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%

Informacje o aukcji

Katalog w trakcie opracowywania. Otwarcie aukcji do licytacji 23 stycznia 2019 r. o godzinie 17:00, 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 13. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, ul. Nizinna 12/7, 04-362 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 14. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 15. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 1.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 1.000 zł wynoszą 14 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02, 00-697 Warszawa
+48 22 407 02 20
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne


Wyświetleń: 30 | Ulubione: 1