Monety i AntykiCena wywoławcza
1 200 PLN
Aktualna cena
-
Ilość ofert
0

Licytuj

PLN .00

SYGN. 84 MOSKWA 1826
Twój komentarz
brak
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Przebieg licytacji
Licytowane będą wszystkie pozycje
Opłata aukcyjna
3.00%

Informacje o aukcji


Regulamin
  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność INTERNETOWEGO I STACJONARNEGO INTERNETU- MONETY I ANTYKI, organizatora aukcji zwanego dalej ANTYKWARIATEM- MONETY I ANTYKI . Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
  2. Aukcja prowadzona jest w internecie, gdzie Kupujący składają oferty określając maksymalną kwotę za daną pozycję.
  3. ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
  4. Wylicytowana cena po zamknięciu licytacji danej pozycji jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
  5. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 30 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
  6. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
  7. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
  8. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku: MILLENNIUM BANK, 56116022020000000195351976, ewntualnie odbiór osobisty w siedzibie firmy: ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI: Kalisz, ul. Grodzka 11
  9. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
  10. ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI oferuje usługę wysyłki zakupionych przedmiotów na życzenie Kupującego i na jego koszt. 
Wyświetleń: 8 | Ulubione: 0