2

COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786

add Twoja notatka 
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786
COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1786

Opis pozycji

COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. 
Traduit de l‘anglais, enrichi de notes et des éclaircissemens nécessaires, et
augmenté d‘un Voyage en Norvège.

Par Mr. P.H. Mallet.

Ouvrage orné de cartes géographiques, portraits, plans et fi gures en taille-douce.

t.1-2 [komplet w 2 wol.]

Genève (Genewa) 1786. Chez Barde, Manget et Compagnie, k. [2], sstr. VI, k. [1], str. 428, mapy 2 (miedzioryty rozkł.), plany 2 (miedzioryty rozkł.), portrety 3
(miedzioryty), tabl. ilustr. 2 (miedzioryty); k. [2], str. 382, mapy 3 (miedzioryty, w tym 2 rozkł.), plany 5 (miedzioryty rozkł.), portret 1 (miedzioryt), tabl. ilustr.1 (miedzioryt), winietki, fi naliki (drzeworyty); format 21x26,5cm

Estreicher XIV, 435. Edycja w powiększym formacie. Najważniejsze dzieło podróżnicze Williama Coxe’a (1747-1828) angielskiego historyka, jednego z najsłynniejszych podróżników europejskich XVIII w. Opis podróży odbytej po północnej Europie w latach 1784-1786, w trakcie której autor zwiedził
przede wszystkim Polskę i Rosję, gdzie przyjmowany był przez króla Stanisława Augusta i polskich możnowładców, dość długo przebywał w Warszawie.

Tom I zawiera obszerny, bo obejmujący ponad 100 str., opis Polski, zilustrowany portretem Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz rozkładaną mapą Polski autorstwa brytyjskiego rytownika Thomasa Kitchina. Resztę tomu pierwszego oraz część tomu drugiego zajmuje obszerny opis Rosji, wzbogacony o rozkładaną mapą Rosji Kitchina, plany Moskwy i Petersburga, także portret carycy Katarzyny II.

Pozostałą część tomu drugiego wypełnia relacja z podróży po Szwecji i Danii zilustrowana mapami obu krajów, portretem króla Gustawa III oraz planami m.in.Sztokholmu i Kopenhagi. 

Rzadka edycja!

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA, NA GRZBIETACH WYPUKŁE ZWIĘZY, DWA BARWNE SZYLDZIKI, W POLACH BOGATE ZŁOCENIA, OZDOBNY PAPIER MARMURKOWY NA OKŁADZINACH, TENŻE TAKŻE NA WYKLEJKACH.

Stan BDB/ IDEALNY/ efektowny, kompletny egzemplarz!

Aukcja
II Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
14 kwietnia 2018
date_range
Cena wywoławcza
1 069 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 49 | Ulubione: 0
Aukcja
Antykwariat Sobieski

Antykwariat Sobieski

II Aukcja książek i starodruków
Data
14 kwietnia 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorami aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki wynoszą 15 zł – kurier DHL.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
O aukcji

Zapraszamy do udziału w II. Aukcji Książek i Starodruków Antykwariatu Sobieski. 

Znajdą tu Państwo 348 interesujących pozycji książkowych podzielonych na 11 kategorii tematycznych. 

Antykwariat Sobieski to unikalne miejsce, kilka tysięcy rzadkich książek i starodruków w stałej sprzedaży, dostępnych online 24h/dobę, jesteśmy na  www.antyksobieski.pl.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół Antykwariatu Sobieski.

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
account_balance ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz
phone +48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add