151

Królestwo Kongresowe, 10 złotych 1822

2+
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 2+
Estymacje: 4 196 - 4 662 EUR | 18 000 - 20 000 PLN

Około 6%... taką część całościowej emisji dziesięciozłotówek Królestwa Polskiego (Kongresowego) stanowił rocznik 1822. Jeden z najrzadszych roczników, z nakładem wynoszącym jedynie 233 sztuki.

Monety kojarzone ze sztucznym organizmem państwowym, jednakże pochodzące z pierwszej emisji zawierającej w całości jedynie napisy polskie na monetach! Pewien krok milowy, który już niedługo miał zaniknąć wskutek represji po Powstaniu Listopadowym. Na awersie tytulatura ALEXANDER I CESARZ SA(modzierżca)•W(szech)• ROS(syi)• KRÓL POLSKI, w środku popiersie. Na rewersie orzeł cesarsko-królewski, nad którym wznosząca się korona przedziela rok 1820, a pod orłem litery I.B. - inicjały intendenta mennicy Jakuba Benicke; wokoło napis w górnym półkolu: 10. ZŁOTYCH POLSKICH, w dolnym zaś półkolu: Z SREBRA KRAIOWEGO... ten napis, i same metale krajowe, kojarzą się nieodmiennie z monetami Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bicie monety z metalu krajowego miało zwiększyć niezależność i pozycję gospodarczą kraju. Tak i tutaj miała być świadectwem bujnego rozkwitu polskiej gospodarki i przemysłu. W okolicach Olkusza wydobywa się ołów, a towarzyszy mu właśnie "srebro kraiowe". W kieleckiem powstaje huta miedzi, a w Białogonie w 1817 roku huta żelaza.
Wyjątkowa moneta, ogromnej rzadkości. Taka 10 złotówka to marzenie niejednego kolekcjonera monet XIX-wiecznych. Piękny detal, co jak na monetę takich rozmiarów jest nie lada gratką. Piękne lustro i delikatna patyna dokładają jej uroku, a ogromna rzadkość nieodmiennie sprawia że moneta zawsze broni się sama.

Waga: 31,1 g.

Plage 25, Kopicki 2717 (R5)

Aukcja
I Aukcja - numizmatyka
gavel
Data
24 listopada 2018
date_range
Cena wywoławcza
1 865 EUR
Estymacje
4 196 - 4 662 EUR
18 000 - 20 000 PLN
Stan zachowania
2+
Cena sprzedaży
3 887 EUR
Przebicie
208%
Wyświetleń: 303 | Ulubione: 6
Aukcja
Rzeszowski Dom Aukcyjny

Rzeszowski Dom Aukcyjny

I Aukcja - numizmatyka
Data
24 listopada 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Nie mniej niż 0 EUR za tę pozycję
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin Aukcji

 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , NIP; 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Podbicia:
od kwoty
podbicie
1
10
200
20
500
50
1000
100
2000
200
5000
500
10000
1000
20000
2000
50000

5000 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walu Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
  Wpłaty złotówkowe:
  Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
 • Wpłaty walutowe: 
 • 90 1240 4751 1978 0010 8392 8104[EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

 

 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 1.000 zł wynoszą 15 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.
O aukcji

I Aukcja - numizmatyka.


Zapraszamy do udziału i współpracy.

Przedmioty na kolejną aukcję, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku przyjmujemy do 31 stycznia. Pozycje można do nas wysłać pocztą, przekazać przy okazji zbliżających się giełd/targów, lub w siedzibie naszej firmy na Placu Kilińskiego 2 w Rzeszowie.

Z chęcią doradzimy w optymalizacji procesu sprzedaży, zapraszamy do kontaktu:

Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O.

Pl. Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

NIP: 8133779334


Z kolekcjonerskimi pozdrowieniami,

zespół RDA.

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Kontakt
room
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
keyboard_arrow_up
add